Tây Ninh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh – Đồng hành mang lại diện mạo mới cho đô thị tỉnh nhà

2:44 sáng | 16/09/2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (gọi tắt Ban QLDA) được thành lập tại Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh; có chức năng làm chủ đầu tư và tư vấn xây dựng các dự án, công trình theo quy định hiện hành. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ban đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT – XH, mang lại diện mạo mới cho đô thị tỉnh nhà.

Đi vào hoạt động trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công tác triển khai các công trình xây dựng cơ bản gặp không ít thách thức. Tuy nhiên xác định rõ tầm quan trọng của các dự án, công trình đối với công cuộc phát triển KT – XH của tỉnh nhà, chính vì vậy Ban QLDA luôn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương tập trung, kịp thời phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục của dự án theo đúng quy định nhà nước; đồng thời chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Với nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ – viên chức của Ban, nhiều công trình xây dựng cơ bản được hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ – mỹ thuật, đạt yêu cầu về thiết kế công năng sử dụng, được đơn vị sử dụng đánh giá tốt. Nổi bật có thể kể đến các công trình: Bức tranh hoành tráng; Nhà làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhà làm việc Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nhà làm viêc Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha; Cổng chào Tây Ninh…

Giám đốc Ban QLDA – ông Lê Ngọc Ẩn cho biết, Ban luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Tây Ninh, sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban QLDA luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; thường xuyên kiểm tra về chất lượng cũng như đôn đốc nhà thầu triển khai thi công xây dựng để hoàn thành dự án kịp tiến độ. Ngoài ra Ban còn chủ động phối hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán khi có khối lượng để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, không để gián đoạn thi công vì thanh toán chậm.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ban luôn quan tâm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm việc tại Ban, cử người tham gia học và thi Chứng chỉ hành nghề giám sát, quản lý dự án, hành nghề đấu thầu… Kết quả hiện nay Ban có trên 20 cán bộ được cấp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhiệm vụ công việc được giao. Nhìn chung trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ – viên chức trong Ban đáp ứng được nhu cầu mới về công tác quản lý dự án, tư vấn giám sát, đấu thầu theo các quy định mới ban hành. Ban còn thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho viên chức và người lao động thông qua vị trí việc làm, quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị, quy chế dân chủ cơ sở…

Xác định “Con người là vốn quý”, trong năm 2019 này Ban QLDA sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ – viên chức; đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về dự án công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án cũng như các yêu cầu kỹ – mỹ thuật.