Tin tức VCCI

Dự thảo tổ chức tín dụng đang can thiệp quá sâu vào quan hệ tư

4:00 sáng | 25/08/2017

VCCI nhận định, quy định tại dự thảo về thủ tục giao dịch của tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài đang can thiệp quá sâu vào mối quan hệ tư (Ảnh Internet).

Theo đó, tại Điều 13 dự thảo quy định rất chi tiết và cụ thể về cách thức thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, qua đó suy đoán sẽ tạo ra sự thống nhất và thuận lợi hơn cho khách hàng cũng như tổ chức tín dụng khi áp dụng.

Theo VCCI, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn là hoạt động có tính đặc thù trong lĩnh vực ngân hàng và có thể có những tác động đáng kể đến một số lợi ích công cộng. Vì vậy, Nhà nước cần có những quy định về hoạt động này để kiểm soát rủi ro là hợp lý. Song quy định can thiệp sâu như thế nào thì cần phải cân nhắc.

VCCI lập luận, xét về bản chất, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn là một giao dịch có tính chất tư và được xác lập dựa trên cơ sở thoả thuận của các bên. Vì vậy, một số quy định quá cụ thể và chi tiết đặc biệt liên quan đến thủ tục giao dịch giữa khách hàng và tổ chức tín dụng theo VCCI đánh giá dường như đang can thiệp quá sâu vào mối quan hệ “tư”này.

Cũng theo VCCI, trên thực tế, thủ tục giao dịch tiền gửi có kỳ hạn trong nhiều trường hợp là một trong những phương thức để thu hút khách hàng. Vì vậy các tổ chức tín dụng sẽ đặt ra các quy trình thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng khi giao dịch nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được tính an toàn, phòng ngừa rủi ro của hoạt động này. Nếu yêu cầu phải áp dụng một cách cứng nhắc các quy trình, thủ tục chi tiết, cụ thể như trong dự thảo, theo VCCI sẽ làm giảm đi lợi thế này của các tổ chức tín dụng.

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định về thủ tục giao dịch tiền gửi có kỳ hạn theo hướng chuyển các thủ tục tại Điều 13 thành thủ tục có tính dự phòng, áp dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không quy định về thủ tục này.

Theo vcci.com.vn