Tin nổi bật

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai: Khẳng định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền

2:58 sáng | 08/04/2018

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội Doanh Nghiệp Tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong việc phát triển hội viên, tạo điều kiện để hội viên hợp tác cùng vượt qua khó khăn. Cùng với kiện toàn, củng cố và phát triển tổ chức, hiệp hội quan tâm đến nhiệm vụ hỗ trợ, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, HHDN tập trung đi vào thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện chức năng tham vấn, đối thoại chính sách và là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan hữu quan nhà nước nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hiện nay, Hiệp hội đã thu hút trên 1000 hội viên tham gia và phối hợp, tổ chức lấy ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện SXKD, thông qua những hội nghị này, các doanh nghiệp được trao đổi, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những vấn đề còn trăn trở.

Theo ông Châu Minh Nguyện – Tổng Thư ký Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đồng Nai:Thời gian qua, Hiệp hội tiếp tục nâng cao vai trò đoàn kết, phát triển hội viên, gia tăng mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa các hội viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, Hiệp hội nâng cao vai trò phản biện chính sách, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, tham mưu với tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hiện thực hoá chủ trương, trong năm 2017, HHDN Đồng Nai đã vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị liên kết HHDN các tỉnh thành phía Nam, đối thoại với hơn 20 HHND các tỉnh thành, với hơn 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành để kết nối giao lưu và từng bước liên kết”.

Một trong những khó khăn của các doanh nghiệp trong cả nước cũng như trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 97%, khả năng rủi ro trong sản xuất kinh doanh lớn, vai trò của hiệp hội doanh nghiệp chính là triển khai nhanh các quy định của Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe và tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời phản ánh để từ đó có thể kiểm soát được các nguy cơ, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp của doanh nghiệp, góp phần thay đổi căn bản tư duy và cách thức quản lý để đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.

Cũng theo ông Châu Minh Nguyện, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực trong trợ giúp doanh nghiệp song vẫn phải thừa nhận đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, các vướng mắc nhất định chủ yếu là do cơ chế hiện hành thực tế chưa phù hợp với thực tiễn vận động phát triển của nền kinh tế thị trường, về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, mặt bằng cho phát triển SXKD…. Đây có thể coi là những khó khăn mang tính dài hạn ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục cùng tháo gỡ những khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Thời gian tới Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, các chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp. Các cấp chính quyền cũng phải là chính quyền kiến tạo và chính quyền phục vụ, lấy doanh nghiệp là đối tượng, mục tiêu phục vụ, góp phần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính phủ kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

PV