Hậu Giang

Huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang: Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

2:12 sáng | 14/11/2018

Xuất phát điểm kinh tế thấp, quy mô nhỏ, thu nhập thấp… chưa bao giờ là rào cản đối với Huyện Long Mỹ. Dù vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định, nỗ lực chung của Huyện đã đưa cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực.

 

Là Huyện chủ yếu dựa vào nông nghiệp, diễn biến thời tiết thất thường gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vượt qua tất cả khó khăn này, năm 2017, diện tích sản xuất lúa trên địa bàn Huyện vẫn vượt kế hoạch được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất nông nghiệp gặp thuận lợi với năng suất lúa tăng so với cùng kỳ, tổng diện tích lúa xuống giống đạt 64% kế hoạch đề ra. Diện tích rau màu, tổng đàn gia súc gia cầm đạt kết quả tích cực. Công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn luôn được chủ động theo dõi chặt chẽ, tuỳ vào diễn biến của xâm nhập mặn mà triển khai đắp đập thời vụ ngăn mặn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai. Kinh tế hợp tác của Huyện được củng cố và nâng cao chất lượng, 6 tháng đầu năm 2018, Huyện thành lập thêm 01 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 16; thành lập mới một trang trại, nâng tổng số trang trại lên 14.

Liên quan đến Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 – 2016 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1000), Long Mỹ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động người dân tham gia. Năm 2017, Huyện giải ngân được 2.060 triệu/41 hộ trong số 78 hộ được phê duyệt, 6 tháng đầu năm 2018, thêm 1 hộ được phê duyệt và đã được giải ngân. Luỹ kế đến nay, Huyện đã giải ngân được 8.196 triệu đồng/152 hộ trong tổng số 267 hộ được phê duyệt.

Đối với công tác cải tạo vườn tạp, năm 2017, Long Mỹ đã cải tạo được 93,91/308,1 ha đạt 128% kế hoạch được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Huyện cải tạo thêm được 11,78/46,79 ha vườn tạp, đạt 83,9% kế hoạch.

Công tác phát triển nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Huyện Long Mỹ. Ông Lê Văn Khởi, Chủ tịch UBND Huyện Long Mỹ cho biết Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng xã NTM. Năm 2017, 2 xã (Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông) được công nhận chuẩn xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 4 xã, các xã còn lại đạt từ 10 đến 11 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2018, xã Thuận Hoà đạt 14/19 tiêu chí NTM.

“Chúng tôi đã ban hành kế hoạch xây dựng NTM Huyện Long Mỹ năm 2018, nhận và cấp phát 132 quyển kỷ yếu xây dựng NTM, phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tổ chức tập huấn đào tạo cho 48 cán bộ thuộc BCĐ và VPĐP NTM huyện. Kết quả đến nay, toàn huyện có 115 tiêu chí đạt tiêu chí NTM”, ông Khởi cho biết.

Trong giai đoạn còn lại của năm 2018, Long Mỹ tiếp tục tăng cường vai trò và hiệu quả của các HTX nông nghiệp, định hướng hoạt động theo Luật HTX, khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất; tập trung chuyển đổi cây trồng và vật nuôi theo Đề án 1000 đồng thời quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh đã xác định như: lúa chất lượng cao, khóm, bưởi da xanh, mãng cầu…; xây dựng mô hình lúa chất lượng cao; phát triển diện tích nôi trồng thuỷ sản…

Bên cạnh đó, Huyện tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018, phấn đấu đưa xã Thuận Hoà đạt 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2019, đưa các xã khác đạt thêm từ 1-2 tiêu chí và nâng chất các xã đạt chuẩn NTM. “Với 4 xã NTM, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng chất các xã này đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung vào thế mạnh của Huyện là trồng trọt, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nông dân phát triển kinh tế”, ông Khởi cho biết thêm. /.