Hậu Giang

Huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang: Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH

2:04 sáng | 14/11/2018

Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, kinh tế có sự thay đổi rõ rệt qua từng năm đời sống người dân ổn định, bức tranh KT-XH của Huyện Vị Thủy đã có những kết quả khá ấn tượng.

Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Xác định cây lúa là thế mạnh, thời gian qua huyện Vị Thủy đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn tập trung tại các xã Vị Bình, Vị Thanh, Vị Đông, Vị Trung, Vị Thắng, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Tây. Diện tích gieo trồng lúa cả năm 2018 là 47.668ha/46.700ha, đạt 102,07% so với kế hoạch; Năng suất bình quân khu vực bao tiêu đạt 7,6 tấn/ha, giá lúa bao tiêu thỏa thuận theo hợp đồng dao động từ 4.800 – 6.200 đ/kg. Ðây là năm thứ 17 liên tiếp huyện Vị Thủy có sản lượng lúa đạt trên 250.000 tấn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án phục vụ công tác chống hạn hán, xâm nhập mặn. Diện tích rau màu trong toàn huyện được giữ vững và phát triển. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện được nhiều mô hình điểm chuyên trồng rau có quy mô diện tích từ 500m2 trở lên; xây dựng nhiều mô hình trồng rau xen canh, luân canh với các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định. Có nhiều mô hình cho thu nhập cao và bền vững như: 2 lúa + 1 cá. Đối với cây ăn trái đang phát triển tốt, đạt 102,1% kế hoạch (tăng 2,1% so với cùng kỳ).

Thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” của Thủ tướng Chính phủ, huyện tổ chức sáp nhập 2 Hợp tác xã Vị Thanh 1 và Vị Thanh 2 thành Hợp tác xã Bắc Xà No để đảm bảo quy mô và các tiêu chí thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới do tỉnh chỉ đạo, Vị Thủy hiện có 21 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác. Giai đoạn 2014-2017, huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương thường xuyên lồng ghép tuyên truyền Đề án 1000 tại các buổi chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, các buổi họp dân,… để người dân tiếp cận được nguồn vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hợp lý, giúp gia tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Bằng nhiều giải pháp nâng cao đời sống người dân, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, số lao động được tạo việc làm 2.351/2.100 lao động, đào tạo nghề cho 945/900 lao động nông thôn. Mặc khác, từ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 1.785 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức đối thoại gặp gỡ hộ gia đình chính sách, người có công vay vốn sản xuất với 38.254 triệu đồng, có 377 mô hình thoát nghèo từ vốn vay Ngân hàng Chính sách; từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,90% giảm còn 9,48% (giảm 3,43%).

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Để giữ vững danh hiệu 06 xã “đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 01 “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (thị trấn Nàng Mau)”. Thời gian qua, Huyện Vị Thủy tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng tiêu chí nông thôn mới các xã. Ban chỉ đạo huyện tập trung xuống hỗ trợ xã Vị Trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu thực hiện đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2018. Xã Vị Thanh, xã Vị Thủy, xã Vị Thắng tiếp tục được củng cố, nâng chất 19/19 tiêu chí. Đến cuối năm 2017, xã Vị Trung đạt 16/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 12-14 tiêu chí. Hiện nay, số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 10 xã, thị trấn đạt 100%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

Các chính sách an sinh xã hội được Huyện triển khai có hiệu quả; Trong năm học mới 2017-2018, huyện tập trung nâng cấp, sửa chữa 07 trường học từ ngân sách tỉnh, nâng toàn huyện có 25/46 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 54,34%. Công tác vận động xã hội hóa giáo dục đã góp phần tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được yên tâm đến lớp, tổng kinh phí trên 830 triệu đồng.

Ngành y tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Khám, chữa bệnh cho 240.654/212.000 lượt người, đạt 113,52% kế hoạch. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, năm 2017 tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 76,76/75,08% (vượt 1,68% kế hoạch).

Chia sẻ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công viên chức, Ông Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch huyện Vị Thủy cho biết: “Huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Năm 2017, Huyện đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn; đối thoại với tổ chức, cá nhân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính, cải cách công vụ; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; gặp gỡ đối thoại định kỳ với Nhân dân tại các xã, thị trấn… Thông qua các buổi gặp gỡ, đối thoại, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc của tổ chức, cá nhân đã được UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trên địa bàn huyện không xảy ra khiếu kiện đông người, không có điểm nóng”.

Thời gian tới, mục tiêu của huyện là tập trung công tác cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; quan tâm củng cố xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội../.