Tin nổi bật

Ngành Nông nghiệp Tỉnh Đồng Nai: Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

2:41 sáng | 08/04/2018

Những năm qua, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và trở thành tiềm năng, thế mạnh để ngành nông nghiệp của tỉnh nhà phát triển bền vững trong tương lai.

Những bước phát triển vững chắc

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững nhằm đem lại thu nhập cao cho nông dân góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đề ra đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh năm 2017 đạt 37.181 tỷ đồng, tăng 3,15% so cùng kỳ 2016. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 14.424 tỷ đồng, tăng 2,07%; ngành chăn nuôi ước đạt 19.648 tỷ đồng, tăng 3,53%; ngành thủy sản ước đạt 1.896 tỷ đồng, tăng 6,45%; ngành lâm nghiệp ước đạt 266 tỷ đồng, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác trên địa bàn tỉnh đạt trên 118 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1ha diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 335 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật cũng được tỉnh nhà quan tâm, nhiều tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Đến nay, các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao đã được các địa phương áp dụng hầu hết trên các loại cây trồng chính của tỉnh.

Tiếp tục thành công năm 2017, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước về xây nông thôn mới, đến nay tỉnh có 125/133 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và 02 huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, đề nghị công nhận huyện NTM, đồng thời tỉnh đã phê duyệt 14 dự án cánh đồng lớn  với tổng diện tích là 5.753,2 ha với 4.952 hộ tham gia, đã thẩm định 5 dự án cánh đồng lớn với 2.086 ha và 964 hộ dân tham gia.

Nông nghiệp chất lượng cao

Theo ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai: “Nhằm nâng cao năng xuất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân, thời gian qua, địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt và chăn nuôi cũng đã được các cấp, ngành và địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo”.

Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến đã được tỉnh Đồng Nai triển khai có hiệu quả, việc đầu tư ngân sách cho hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật được ngành nông nghiệp của tỉnh chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất. Với những nỗ lực trong việc tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là về hạ tầng giao thông nông thôn, hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang có nhiều lợi thế thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nông nghiệp, nông thôn. Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có diện tích 207,8 ha trên địa bàn tỉnh cũng đang được các chủ đầu tư nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, một số mô hình, dự án đã đem lại năng suất bình quân và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với bình quân chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Đồng Nai đã và đang là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại với 3.830 trang trại các loại, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh áp dụng quy trình kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp: VietGap trong trồng trọt, VietGAHP trong chăn nuôi đảm bảo VSATTP đạt chuẩn GlobalGAP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp nông thôn ngày một khởi sắc.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chìa khoá giúp Đồng Nai tiếp tục thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Việc áp dụng kỹ thuật cao trong sản xuất chăn nuôi sẽ tiếp tục được nhân rộng, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ảnh hưởng rõ như hiện nay. Việc xây dựng được chuỗi liên kết với những mắt xích thật sự bền vững từ đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật đến sản xuất và cho đến khi ra thị trường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 22 chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn và cung cấp cho các siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh như TP.HCM, Bình Dương…

Những kết quả bước đầu của việc ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đã mở ra hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. Với những đầu tư đúng hướng cùng chiến lược đúng đắn chắc chắn trong thời gian không xa Đồng Nai không chỉ là tỉnh công nghiệp hiện đại mà còn là tỉnh có nền nông nghiệp có trình độ công nghệ cao, hiện đại và phát triển bền vững….

Dương Yến