Hậu Giang

Qũy Đầu tư phát triển Hậu Giang: Tăng cường hoạt động tín dụng cho đầu tư phát triển

1:49 sáng | 14/11/2018

Với vai trò là một tổ chức tài chính của tỉnh, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính, qua 6 năm hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển Hậu Giang đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Quỹ Đầu tư Phát triển Hậu Giang (HGDIF) được thành lập theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang trên cơ sở chuyển đổi từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

HGDIF hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận trong khi phải tự cân đối thu chi, phải bảo toàn và phát triển vốn, đây vừa là nhiệm vụ vừa là thách thức lớn đối với Quỹ. Ông Đặng Văn Ngăm – Giám đốc HGDIF chia sẻ: “Từ thực tiễn địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án và nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp rất lớn”.

Thời gian qua, Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc HGDIF đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, bám sát chủ trương của tỉnh đặc biệt là tăng cường huy động vốn. Ưu tiên vốn vay đối với các dự án đang gặp khó khăn để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ với mức lãi suất đã được UBND tỉnh phê duyệt thường thấp hơn so với các ngân hàng thương mại khác. Do đó các đơn vị đủ điều kiện theo quy định đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp (không áp dụng khách hàng cá nhân) đều có thể tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý. Đồng thời, Quỹ Đầu tư Phát triển Hậu Giang chú trọng các quy chế, hồ sơ thủ tục minh bạch, quy trình rõ ràng, tinh gọn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn của Quỹ dễ dàng.

Mặt khác, HGDIF thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đơn vị đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích; thực hiện thẩm định các hồ sơ vay vốn cẩn trọng, theo đúng quy định nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhưng vẫn bảo đảm điều kiện để các đơn vị tiềm năng được tiếp cận.

Ngoài ra, HGDIF thực hiện tiếp nhận vốn ngân sách, vốn ủy thác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT – XH của tỉnh Hậu Giang khi UBND tỉnh có chủ trương; tìm kiếm các dự án đầu tư có tiềm năng để trình Hội đồng quản lý Quỹ ra quyết định đầu tư. Quỹ tăng cường chỉ đạo phòng nghiệp vụ tìm hiểu, nghiên cứu các lĩnh vực nằm trong danh mục đơn vị được phép cho vay đầu tư, từ đó nghiên cứu vận dụng các cơ chế chính sách, thủ tục để tập trung đẩy mạnh đầu tư khai thác các dự án trên địa bàn tỉnh. Thông qua hỗ trợ của HGDIF mà nhiều dự án đã đi vào hoạt động, không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho Quỹ mà còn góp phần phát triển KT – XH tỉnh Hậu Giang.

Theo giám đốc Đặng Văn Ngăm, bên cạnh các quy chế ban hành thì mỗi CBVC, NLĐ HGDIF phải luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, nâng cao nghiệp vụ trong công tác chuyên môn nhất là nắm bắt các thông tin, cập nhật kịp thời các quy định tài chính; kết hợp thực hiện chi phí trong điều kiện thực có của Quỹ trên tinh thần bảo đảm hiệu quả và triệt để tiết kiệm. góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu, uy tín của Quỹ trên địa bàn tỉnh.

Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, HGDIF luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở ban ngành. Tuy còn nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng qua quá trình nỗ lực cố gắng của tập thể, HGDIF cũng đã khẳng định được những quả quan trọng. Năm 2017, tổng doanh thu Quỹ khoảng 63,3 tỷ đồng, vượt 56,6 % kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 17,8 tỷ đồng, vượt hơn 89% kế hoạch năm. Nhìn chung, Quỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, doanh thu và lợi nhuận tăng hàng năm, không có tình trạng làm thất thoát vốn nhà nước; lương của CBVC, NLĐ được đảm bảo, chất lượng đời sống ngày càng cải thiện../.

Định hướng trong 5 năm tiếp theo

– Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án đang trong quá trình đầu tư bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ.

– Tiếp tục khảo sát thực tế, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội đầu tư, đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư trực tiếp, đưa hoạt động này trở thành thế mạnh của Quỹ, góp phần nâng cao doanh thu hoạt động. Dự kiến sẽ xin ý kiến Hội đồng quản lý, UBND tỉnh đầu tư ít nhất 3 dự án mới.

– Tập trung thực hiện công tác thẩm định các dự án vay vốn khi có hồ sơ khách hàng đủ điều kiện, đảm bảo việc thẩm định đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ.