Tin nổi bật

Quỹ tín dụng Nhân dân Đại Lợi: Hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng

2:14 sáng | 08/04/2018

Trải qua hơn 20 năm, quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi (Định Quán, Đồng Nai) đã từng bước phát triển, khẳng định vị trí trong cơ chế thị trường và luôn được đánh giá là một trong những quỹ tín dụng tiêu biểu nhất toàn tỉnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Được thành lập từ năm 1998, đến nay Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Lợi (Huyện Định Quán) đã không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, thực sự là địa chỉ tin cậy đối với nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với mục tiêu “Kinh doanh an toàn, đầu tư có hiệu quả”, thời gian qua Quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi luôn bám sát định hướng kinh tế – xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân.

Theo Bà Phan Thị Minh – Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi cho biết: “Quỹ tín dụng Nhân dân Đại Lợi hoạt động trên địa bàn Huyện Định Quán, (1 thị trấn, 4 xã). Đặc điểm vùng này là phần lớn đồng bào dân tộc người Hoa, nhiều hộ còn khó khăn, khả năng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng không mấy dễ dàng. Do nằm trên địa bàn thuần nông, xác định cho vay nhu cầu sản xuất nông nghiệp là chính, huy động vốn tại chỗ cho vay tại chỗ, bảo đảm bí mật, an toàn tiền gửi của khách hàng, linh hoạt áp dụng trần lãi suất đầu vào, đầu ra hợp lý nên doanh số huy động và cho vay năm sau cao hơn năm trước. Đây là những điều kiện để kinh tế phát triển, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, tạo môi trường thuận lợi để Quỹ tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”.

Quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi đã thực sự là địa chỉ tin cậy của nhân dân. Quỹ luôn coi trọng chữ “tín” trong hoạt động, thường xuyên giáo dục và nâng cao cho đội ngũ cán bộ tín dụng về tác phong giao dịch, đảm bảo thanh toán đúng hẹn, cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện cho người gửi, vừa động viên nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư vào tín dụng. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2016 quỹ có 3800 thành viên tham gia, với dư nợ gần 1200 món vay. Nguồn vốn huy động luôn giữ được sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tính đến thời điểm 9 tháng năm 2017, tổng nguồn vốn huy động 118 tỷ đồng tăng 7 tỷ so với cùng kỳ năm trước, vượt 30% chỉ tiêu đặt ra trong năm.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động do có các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng đầu tư… hoạt động trên địa bàn, quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi luôn phát huy thế mạnh bằng chính uy tín, chất lượng hoạt động của mình. Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động, quỹ đã tập trung khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, áp dụng bằng nhiều hình thức gửi tiền đa dạng, phong phú, hấp dẫn đồng thời có chính sách ưu đãi về lãi suất. Trong hoạt động tín dụng, quỹ luôn phối hợp tốt với các ban, ngành đoàn thể, Nhờ đó, đồng vốn của quỹ tín dụng không chỉ đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm mà còn phát huy hiệu quả.

Không ngừng nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hàng năm quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi đều xây dựng nhà tình thương, trao quà tặng, tham gia quỹ bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, các công tác từ thiện luôn được quỹ Tín dụng nhân dân Đại Lợi quan tâm. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, trong thời gian qua tập thể, nhân viên quỹ tín dụng nhân dân Đại Lợi luôn được đánh giá cao về năng lực điều hành, năng lực tài chính, mở rộng nguồn vốn, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Quy chế hoạt động đưa Quỹ TDND ngày càng có hiệu quả”. – Bà Phan Thị Minh chia sẻ thêm.

PV