Doanh nhân tiêu biểu

“La bàn” hạnh phúc trong kinh doanh tại BITI’S

8:30 sáng | 12/11/2023
“Là một doanh nghiệp được Đảng, Chính phủ, và Quốc hội quan tâm, chúng tôi đã lớn lên như thế, chúng tôi tự hào với những thành quả mà mình đạt được và không quên nhiệm vụ là cùng với...