Tin tức VCCI

23/11/2021: Diễn đàn Doanh nghiệp 2022: Nhận diện thị trường và phương thức thích ứng; Trao giải Chương trình Bình chọn Tác phẩm báo chí viết về doanh nhân – doanh nghiệp và môi trường kinh doanh (lần thứ IX)

1:50 sáng | 22/11/2021
Theo các dự báo, năm 2022, bối cảnh đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, khó lường. Để phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”, với mục tiêu tổng quát là...

Tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

8:05 sáng | 15/11/2021
Những năm gần đây, khi mà nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ thì cụm từ Nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả hay sở hữu công nghiệp đã quen thuộc với các doanh nghiệp trong và...