Tin tức VCCI

Hành trình vì doanh nghiệp và Đất nước

2:28 sáng | 25/04/2023
Cách đây 60 năm, ngày 14/3/1963, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được tổ chức với 93 tổ chức hội viên đầu tiên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh...

10 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong năm 2023

12:36 chiều | 12/01/2023
Chủ tịch VCCI yêu cầu ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh 10 nội dung lớn, quan trọng cần triển khai tốt....