Thương hiệu nổi tiếng

Nền tảng tăng trưởng 400% doanh thu của Rạng Đông

7:25 sáng | 22/06/2022
Với kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) đặt mục tiêu đạt doanh thu 17.000 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 4 lần năm 2019....