Văn hóa doanh nhân

Sheraton Saigon Hotel & Towers có TGĐ mới

7:38 sáng | 01/12/2021
Ngày 30/11/2021, Sheraton Saigon Hotel & Towers thông báo bổ nhiệm ông Julian Wong vào vị trí Tân Giám đốc. Ông Julian bắt đầu sự nghiệp của mình qua những vị trí cao cấp như như Giám đốc Tiếp thị,...

Theo dấu chân người phòng hộ rừng

3:15 sáng | 28/10/2021
Nhớ về một thời quá khứ chưa xa, ông giám đốc Phạm Văn Hồ kể, Lâm trường Thạch Thành trước năm 1990 có hơn sáu trăm cán bộ,công nhân chia làm mười lăm đội sản xuất vừa làm nhiệm vụ...