Kết nối doanh nghiệp

eDoctor – dịch vụ y tế tận nhà thông qua Smartphone

3:05 sáng | 04/05/2022
eDoctor - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp y tế, duy nhất tại Việt Nam được tham gia Google Launchpad và Facebook Start. eDoctor dã và đang xây dựng hệ thống tư vấn sức khỏe từ xa, đưa...

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI tổ chức chương trình “Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan”

3:28 sáng | 23/10/2019
Thực hiện “ Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan” ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-TCT ngày 4/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ chế phối hợp công tác hàng...