FDI

Bạc Liêu: Cải thiện diện mạo đô thị, hướng đến tang trưởng xanh

2:33 sáng | 14/06/2019
Trước hết, trong giai đoạn 2017-2021, Bạc Liêu tập trung phát triển khoảng 659.341,31 mét vuông nhà ở xã hội. Trong hai năm 2017 và 2018, Bạc Liêu đã triển khai được 149.084,81 mét vuông sàn nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 510.229,50 mét vuông sàn nhà ở xã hội. Danh mục các dự án nhà ở xã hội trên...