Kinh tế thị trường

BIDV tiên phong ban hành “Khung Khoản vay bền vững”

4:39 sáng | 25/05/2023
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ban hành “Khung Khoản vay bền vững” từ tháng 02/2023, được xây dựng với sự tư vấn của tổ chức Carbon Trust. BIDV là ngân hàng thương...

Vinama JSC ra mắt ứng dụng đặt quảng cáo trực tuyến

6:48 sáng | 28/03/2023
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, hành vi người tiêu dùng thay đổi theo hướng chú trọng khai thác các lợi thế, tiện tích, trải nghiệm mà sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mang lại. Trước kỳ vọng...