Sự kiện

23/11/2021: Diễn đàn Doanh nghiệp 2022: Nhận diện thị trường và phương thức thích ứng; Trao giải Chương trình Bình chọn Tác phẩm báo chí viết về doanh nhân – doanh nghiệp và môi trường kinh doanh (lần thứ IX)

1:50 sáng | 22/11/2021
Theo các dự báo, năm 2022, bối cảnh đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, khó lường. Để phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”, với mục tiêu tổng quát là...