Nhân vật

4 doanh nhân giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa  

4:39 sáng | 30/01/2023
Ông Trương Văn Bền (1883 - 1956) sinh tại Chợ Lớn (Sài Gòn) trong một gia đình có truyền thống làm nghề thủ công. Năm 25 tuổi, ông lập nhà máy ép dầu dừa, rồi nhà máy xay lúa, đồn...