Pháp luật

Bản án từ đâu ra…?

3:32 sáng | 21/11/2022
Đây là vấn đề khiếu nại, tố cáo chưa từng thấy trong lịch sử tố tụng mà ông Trần Xuân Sĩ, chủ doanh nghiệp sản xuất Thuốc cá Sỹ Đức trong đơn gửi đến chuyên mục Doanh nhân & Pháp...

Tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

8:05 sáng | 15/11/2021
Những năm gần đây, khi mà nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ thì cụm từ Nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả hay sở hữu công nghiệp đã quen thuộc với các doanh nghiệp trong và...