Pháp luật

Tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

8:05 sáng | 15/11/2021
Những năm gần đây, khi mà nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ thì cụm từ Nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả hay sở hữu công nghiệp đã quen thuộc với các doanh nghiệp trong và...

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

3:01 sáng | 05/11/2017
Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân....