Doanh nghiệp

Nhà thầu xây dựng lao đao do nợ nần chồng chất

7:56 sáng | 15/11/2023
Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa báo cáo UBND TP.HCM về hoạt động tháng 10-2023. Theo hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, sự đóng băng của thị trường bất động sản khiến cho các nhà thầu xây dựng không có...

“La bàn” hạnh phúc trong kinh doanh tại BITI’S

8:30 sáng | 12/11/2023
“Là một doanh nghiệp được Đảng, Chính phủ, và Quốc hội quan tâm, chúng tôi đã lớn lên như thế, chúng tôi tự hào với những thành quả mà mình đạt được và không quên nhiệm vụ là cùng với...