Tin tức VCCI

Nuôi dưỡng niềm tin kinh doanh

10:18 sáng | 17/02/2022
Năm 2021, dù nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp rất khó khăn do đại dịch nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận 116.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 43.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động....