Bình Phước

Bình Phước: Ươm mầm hữu nghị Việt Nam – Campuchia

12:03 chiều | 30/12/2022
Thời gian qua, nhằm vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước đã triển...