Vĩnh Long

Nghành Y tế Vĩnh Long: Xây dựng niềm tin nơi người bệnh và cộng đồng

3:37 sáng | 09/04/2020
Hiện ngành y tế Vĩnh Long đã và đang phối hợp với trường ĐHYD Cần Thơ tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ y tế; đạo tạo sau đại học với các lớp chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và quản lý y tế. Trong năm 2018-2019, chúng tôi đã cử 75 cán bộ y tế đào tạo...

Nghành Công thương tỉnh Vĩnh Long: Thấu hiểu xu thế toàn cầu, tuân thủ quy chuẩn Quốc tế

3:30 sáng | 09/04/2020
Theo mục tiêu của đề án tái cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến năm 2020 công nghiệp-xây dựng chiếm 28% GRDP của tỉnh, theo Sở Công thương Vĩnh Long, mục tiêu này là không khả thi. Do đó, tỉnh cần điều chỉnh cho phù hợp với nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của HĐND tỉnh....

Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tạo đột phá trong thu hút đầu tư

3:24 sáng | 09/04/2020
Tại hội thảo xúc tiến đầu tư Vĩnh Long 2019, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký 46 tỷ đồng và 51 triệu USD; ký kết biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư cho 07 dự án với tổn vốn 46.968 tỷ đồng và 66 triệu USD. Năm 2019, 18 lượt nhà đầu tư...

Sở Nông nghiệp tỉnh Vính Long: Nông dân giữ vai trò chủ thể

3:17 sáng | 09/04/2020
Giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Long phấn đấu có 01 đơn vị cấp Huyện (Bình Tân) được Thủ tướng Chính phủ công nhận chuẩn NTM, 32 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh phấn đầu có 02 đơn vị cấp Huyện (Mang Thít, Tam Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận chuẩn NTM, 40 xã...

Vĩnh Long: Chủ động hợp tác phát triển bền vững

2:29 sáng | 30/06/2018
Là một trong những vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hoá, lịch sử…đã khắc họa nên dấu ấn đặc sắc về đất và người Vĩnh Long, giúp Vĩnh Long nổi bật trong bức tranh phát triển năng động chung của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)....

Vĩnh Long Xây dựng chuỗi liên kết trong Nông nghiệp

2:11 sáng | 30/06/2018
“Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới, Vĩnh Long ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tích hợp chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu tiến tới phát triển bền vững”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long Nguyễn Minh Tho chia sẽ về kế hoạch tái cơ cơ cấu ngành nông...

Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long: Thành công khi đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp

2:03 sáng | 30/06/2018
Là một trong những đơn vị đầu ngành về đào tạo nghề tại Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực và dành sự quan tâm lớn cho việc đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề một cách toàn diện. Trong đó, chương trình liên kết đào tạo nghề gắn với nhu cầu Doanh nghiệp là hướng đi được...

Vĩnh Long: Hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL

1:43 sáng | 30/06/2018
Nỗ lực không ngừng trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…đã giúp Vĩnh Long thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn. Đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm....

Vĩnh Long: Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm

1:37 sáng | 30/06/2018
Trong thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm nhằm tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, hướng đến phát triển bền vững, Tạp chí Văn hoá Doanh nhân có cuộc trao đổi với Ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long về ưu tiên phát triển công nghiệp của tỉnh....

Ngân hàng ING

8:37 sáng | 29/06/2018
Ngân hàng ING là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Châu Âu, cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng trên toàn cầu. Mục tiêu của Ngân hàng ING là tạo thuận lợi giúp mọi người bước tiến thêm một bước trong cuộc sống và trong công việc. Ngân hàng ING có trên 51.000 nhân viên cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và bán...