Vĩnh Long

45 Năm hợp tác Việt Nam – Hà Lan

2:27 sáng | 28/06/2018
Nhìn lại chặng đường hợp tác trong hơn 4 thập kỷ qua, Việt Nam và Hà Lan không khỏi tự hào về những thành tựu đạt được trong mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt....