Vĩnh Long

MTU – Giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao

10:01 sáng | 09/04/2020
Trong niên học 2019-2020, để nâng cao hiệu quả tuyển sinh, MTU đã thành lập Tổ Tư vấn tuyển sinh nhằm tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ; thông báo tuyển sinh trên Internet, trên kênh truyền hình Vĩnh Long;...

PETROLIMEX Vĩnh Long: Vững vàng phát triển cùng CMCN 4.0

9:21 sáng | 09/04/2020
Hơn 43 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành như: hệ thống quản trị nguồn lực...