Doanh nghiệp văn hóa

Sheraton Saigon Hotel & Towers có TGĐ mới

7:38 sáng | 01/12/2021
Ngày 30/11/2021, Sheraton Saigon Hotel & Towers thông báo bổ nhiệm ông Julian Wong vào vị trí Tân Giám đốc. Ông Julian bắt đầu sự nghiệp của mình qua những vị trí cao cấp như như Giám đốc Tiếp thị,...