Tây Ninh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT tỉnh Tây Ninh: Hạt nhân tích cực trong sự nghiệp tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương

2:47 sáng | 16/09/2019

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Ban QLDA) thực hiện chức năng quản lý, đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ – công chức của Ban luôn nỗ lực phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn, đóng góp thiết thực vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà.

Xây dựng đội ngũ nhân lực có tâm, tầm

Thời điểm thành lập, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp – nông thôn theo quy định của pháp luật; thực hiện các chức năng khác khi được UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án. Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được Ban quan tâm đặt lên hàng đầu. Theo đó Ban thường xuyên tổ chức cho cán bộ đi học tập nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn (các lớp bồi dưỡng kiến thức về giám sát thi công xây dựng công trình, nâng cao kiến thức nghiệp vụ đấu thầu, quản lý an toàn lao động vệ sinh môi trường xây dựng…); đồng thời luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới, bố trí Đảng viên tham gia các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị nhằm rèn luyện cán bộ Đảng viên về tư tưởng, chính trị.

Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắt của dự án để có báo cáo, chỉ đạo kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra công trình, lắng nghe ý kiến của các đơn vị liên quan để kịp thời chấn chỉnh, không xảy ra tình trạng cán bộ Ban gây khó dễ, sách nhiễu.

Ông. Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Ban QLDA cho biết hiện nay Ban vừa có nhân viên có thâm niên, vừa có đội ngũ cán bộ trẻ nên việc sắp xếp bố trí công việc thường phân công phối hợp để có thể vừa áp dụng được kinh nghiệm của nhân viên có thâm niên vừa áp dụng được khoa học kỹ thuật tiên tiến và nhiệt huyết của sức trẻ. Đó là tiềm lực để phát huy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa đào tạo được nguồn nhân lực mới kế thừa. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo để nâng cao hơn nữa về trình độ, tư tưởng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Rà soát bố trí cán bộ đúng sở trường để phát huy tối đa nguồn nhân lực của bộ máy. Song song đó, Ban giám đốc cũng thường xuyên thực hiện luân chuyển, điều động vị trí công tác và theo dõi sát sao để không xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác quản lý dự án. 

Đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình

Thời gian gần đây, Ban QLDA chủ yếu triển khai thực hiện dự án trên 3 lĩnh vực: hệ thống kênh tưới, tiêu; hệ thống đê bao ngăn lũ; các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Trong số này, dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông và các dự án kênh tiêu phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Đề án của Sở NN&PTNT được đánh giá có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến công cuộc phát triển KT – XH, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Để nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo quản lý nguồn vốn đầu tư hiệu quả, trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA thường xuyên theo dõi, kiểm tra phương án đầu tư tổng thể; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để có đánh giá toàn diện, đảm bảo dự án được đầu tư với chi phí thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Công tác đấu thầu xây dựng cơ bản cũng được chú trọng. Theo đó Ban đã bố trí cán bộ tham gia các lớp đào tạo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề, năm 2019 qua công tác đấu thầu tiết kiệm được ngân sách từ 7-10% dự toán gói thầu. Ngoài ra trong quá trình triển khai thi công, Ban còn chủ động, rà soát kiểm tra lại công trình để điều chỉnh hồ sơ thiết kế kịp thời (nếu có) để tránh lãng phí trong đầu tư, đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ông Cường cho biết từ đây đến hết năm 2019, Ban QLDA tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trong đó tập trung vào dự án trọng điểm của tỉnh – tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Phấn đấu đảm bảo về mặt tiến độ song công tác quản lý chất lượng cũng sẽ được Ban tăng cường nhằm tránh tình trạng chạy theo tiến độ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Song song đó Ban thực hiện hoàn thành công tác lập dự án các tuyến kênh tiêu phục vụ cho Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Sở NN&PTNT; xây dựng hoàn thành kế hoạch trung hạn năm 2021-2025, trong đó chú trọng đề xuất tỉnh thực hiện kiên cố hóa, hoàn thiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2.