Tây Ninh

Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh: Hình thành doanh nghiệp vệ tinh, phát triển công nghiệp phụ trợ

2:10 sáng | 14/09/2019

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) Tây Ninh chia sẽ lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào các KCN, KCX Tây Ninh cũng như giải pháp đón đầu cơ hội đầu tư. Lê Phương thực hiện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) Tây Ninh

Xin Ông cho biết lĩnh vực cụ thể đang kêu gọi đầu tự tại các khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) trên địa bàn Tây Ninh?

Cá lĩnh vực mà chúng tôi đang khuyến khích kêu gọi đầu tư thuộc danh mục ngành nghề thu hút đầu tư trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của các khu công nghiệp.

Cụ thể, các KCN và KCX ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến các sản phẩm từ đường, cao su, tinh bột mì, các dự án công nghiệp phụ trợ như dệt may, da giầy, sản phẩm cơ khí và công nghệ cao, sản xuất đồ gia dụng, linh kiện và thiết bị điện, điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị, công cụ, phụ tùng…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ hiện đại (máy móc, thiết bị mới 100%), dự án ít sử dụng lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Quan điểm của Tây Ninh là nỗ lực và phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung nhưng xác định không phát triển bằng mọi giá mà phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đối với các KCN, chúng tôi chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhằm phát triển các KCN theo hướng bền vững, ưu tiên các ngành ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường, có chiều sâu và chú trọng vào các giá trị tăng thêm, tiết kiệm đất đai.

Tây Ninh có giải pháp nào nhằm đón đầu cơ hội thu hút đầu tư vào các KCN, KCX góp phần chuyển dịch cơ cấu địa phương?

Giải pháp của chúng tôi là tiếp tục công cuộc cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, tạo môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp và nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động theo hướng mang lại lợi ích cân bằng giữa doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng thông qua tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, việc tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch cũng là một giải pháp quan trọng. Tây Ninh luôn tạo cơ hội công bằng cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin cần thiết trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như các văn bản pháp luật khác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất và hạ tầng hoàn chỉnh của các KCN.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường cách thức xúc tiến đầu tư theo hình thức tại chỗ. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai và hoạt động dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công tốt nhất.

Đặc biệt, BQL KKT Tây Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tạo sự an tâm cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu là tiến tới hình thành các doanh nghiệp đầu mối nhằm kêu gọi nhiều nhà đầu tư mới; hình thành các doanh nghiệp vệ tinh, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tạo chuỗi liên kết phát triển sản phẩm giữa các doanh nghiệp.