Long An

Bưu điện tỉnh Long An – Không ngừng đổi mới, sáng tạo vì khách hàng

2:32 sáng | 02/11/2019

Sau 10 năm (1/1/2008) chia tách,  được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cùng những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNV-NLĐ, Bưu điện tỉnh Long An đã không ngừng phát triển đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển KT – XH của tỉnh nhà, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Không ngừng đổi mới và phát triển

Theo bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An, để đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tiến hành rà soát quy trình, sắp xếp, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; triển khai kinh doanh theo hướng đa dịch vụ gắn với nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, đổi mới phong cách phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phát triển dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo định hướng của Tổng công ty. Đối với các dịch vụ chủ lực, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh liên kết với nhiều đối tác, triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất tới từng người dân, đồng thời tạo sự bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với việc trang cấp Smartphone cho Bưu tá để quản lý đơn hàng, mở các sàn thương mại điện tử để buôn bán hàng hóa, quản lý quy trình nghiệp vụ thông qua các phần mềm thống nhất trên toàn mạng lưới đã phần nào thể hiện bước hiện đại hóa của Ngành trong giai đoạn mới.

Tất cả những nỗ lực cải cách, đổi mới của Bưu điện tỉnh Long An đều nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng cùng những trải nhiệm sản phẩm – dịch vụ tuyệt vời nhất.

Đồng hành trong cải cách hành chính

Nhằm góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, Bưu điện tỉnh Long An đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, từ đó tiếp tục khẳng định được vai trò là “cánh tay nối dài” của chính quyền các cấp trong thực hiện cải cách hành chính.

Nếu năm 2016, Bưu điện Long An chỉ dừng lại ở dịch vụ chuyển phát hồ sơ hành chính, thì đến năm 2019, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Bưu điện Long An phối hợp với các Sở, Ngành, đặc biệt là Trung tâm Phục vụ HCC Tỉnh đã nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi phục vụ, tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng thông qua điện thoại và Cổng thông tin trực tuyến của Tỉnh. Theo đó người dân chỉ cần đến điểm giao dịch Bưu điện gần nhất hoặc nhân viên Bưu điện sẽ tới tận địa chỉ khách hàng đăng ký để mang hồ sơ đó nộp cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Khi có kết quả, Bưu điện sẽ nhanh chóng mang trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, tổng số lượt người dân, doanh nghiệp mà Bưu điện tỉnh Long An phục vụ trong lĩnh vực này đã hơn 143.000 lượt (tăng hơn 20.000 hồ sơ so với năm 2018), số lượt hồ sơ chuyển phát từ cấp huyện về tỉnh đạt hơn 800 hồ sơ (tăng hơn 500 hồ sơ so với năm 2018).

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Long An còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức những buổi tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới hình thức hội nghị khách hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, giúp người dân nắm bắt được thông tin và tự nguyện tham gia BHXH vì lợi ích của chính mình và người thân. Với cách làm sáng tạo, sự bền bỉ, chịu khó của từng nhân viên Bưu điện, 9 tháng đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển được 2.400 đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và mục tiêu đến cuối năm phấn đấu phát triển thêm 500 đối tượng, góp phần ổn định các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Long An tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cấp, sở, ngành đẩy mạnh phát triển dịch vụ hành chính công và quyết tâm đưa Bưu điện Văn hóa xã trở thành trung tâm hành chính công tại xã, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nhất là trong việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định thực hiện nhiệm vụ duy trì và quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, cùng góp phần góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại.