Tin nổi bật

Các chương trình đào tạo của VCCI

4:13 sáng | 19/10/2018

– Khóa đào tạo với chủ đề “Tạo động lực và tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp/công ty”– “Human Resource Management – Motivation and Engagement in enterprises”

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Tu nghiệp kỹ thuật hải ngoại và hợp tác bền vững (AOTS) tổ chức chủ đề “ Tạo động lực và tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp/công ty”“Human Resource Management – Motivation and Engagement in enterprises” Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam những nét đặc trưng của phương thức quản lý nguồn nhân lực Nhật bản,  tạo nên sự thành công của các doanh nhân Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Thời gian: Từ 8h30 – 17h00, ngày 14 – 15/11/2018 (02 ngày) tại Hội trường số 3, tầng 7 – Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Chi tiết chương trình vui lòng bấm vào đường link:

https://new2030.wordpress.com/2018/10/17/khoa-hoc-tao-dong-luc-va-tang-cuong-gan-ket-cua-nhan-vien-doi-voi-doanh-nghiep/

–  Khóa đào tạo (02 khóa) với chủ đề về “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, cũng như để đáp ứng được nhiều yêu cầu từ phía doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” tiếp tục tổ chức 02 khóa đào tạo với chủ đề về “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh”. Thời gian: Khóa thứ nhất:   từ  ngày 31/10 đến ngày 2/11/2018 (3 ngày) và Khóa thứ hai:từ ngày 20/11 đến ngày 22/11/2018 (3 ngày) tại Hội trường số 2, tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết chương trình vui lòng bấm vào đường link:

https://new2030.wordpress.com/2018/10/17/ky-nang-soan-thao-hop-dong-thuong-mai-va-giai-quyet-tranh-chap-phat-sinh/.

VCCI