Tin nổi bật

Cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam – Hà Lan

2:22 sáng | 30/06/2018
 1. Năm 1602, con tàu của công ty Đông Ấn (Hà Lan) đến Việt Nam mua gạo, lụa, sành sứ, mở đầu cho việc thiết lập quan hệ giữa hai nước.

2. Năm 1968, Uỷ ban Y tế Việt Nam-Hà Lan được thành lập nhằm hỗ trợ thuốc  men    trên quy mô lớn tại các khu vực bị chiến tranh tàn phá tại Việt Nam.

3. Năm 1973, Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Lan là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Hoà bình Paris được ký kết, chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoà bình tại Việt Nam

4. Năm 1976, Hà Lan mở Đại sứ quán tại Việt Nam và bắt đầu hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

5. Những năm 1990, đây là giai đoạn khởi sắc nhất trong mối quan hệ hai nước khi khu vực Đông Nam Á bước vào giao đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ.

6. Năm 1993, Hà Lan mở lại Đại sứ quán tại Việt nam sau 5 năm tạm dừng do khủng hoảng tài chính.

7. Năm 1995, Thủ tướng Hà Lan Wim Kok thăm chính thức Việt Nam.

8. Năm 1998, Việt Nam mở Đại sứ quán đầu tiên tại The Hague.

9. Năm 2010, Việt Nam và Hà Lan ký kết Thoả thuận đối tác chiến lược về quản lý nước và biến đổi khí hậu.

10. Năm 2014, hai bên đạt thoả thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm.

Important milestonnes of Viet Nam – The Netherlands Relations

 1. In 1602, the Dutch East India Company (the Netherlands) ships arrived Vietnam to buy rice, cermics, silk, etc. making the start of Vietnam-the Netherlands relations.
 2. In 1968, the Medical Committee Netherlands – Vietnam(MCNV) was founded to provide large-scale medical help to the severly hit areas by war in Vietnam.
 3. In 1973, Vietnam and the Netherlands established the diplomatic relations. The Netherlands was one of the Europe’s first countries to establish diplomatic relations with Vietnam after the signing of Paris Peace Accords (1973) on ending war and restoring peace in Vietnam.
 4. In 1976, the Netherlands opened its firs Embassy in Vietnam and started providing development assistance to Vietnam.
 5. In 1990s, this was the most flourish period of Vietnam-the Netherlands relations when Southeast Asia region entered into strong economic development.
 6. in 1993, the Netherlands re-opened its Embassy in Vietnam after 5 years of temporary closure due to financial crisis.
 7. In 1995, Dutch Prime Miniser Wim Kok paid a visit to Vietnam.
 8. In 1998, Vietnam opened its firts embassy in the Hague.
 9. In 2010, Vietnam and the Netherlands signed Strategic Partnerships on Climate Change and Water Management.
 10. In 2014, Vietnam and the Netherlands signed the Strategic Partnerships on Food Safety and Sustainable Agriculture.