Tây Ninh

Cục thuế tỉnh Tây Ninh: Nỗ lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

2:22 sáng | 14/09/2019

Phó Cục Trưởng Cục thuế Tây Ninh Nguyễn Văn Sum chia sẽ với Tạp chí VHDN về tình hình thu thuế tại Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2019 cùng nỗ lực triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

      Phó Cục Trưởng Cục thuế Tây Ninh Nguyễn Văn Sum

Xin Ông chia sẽ một số kết quả trong công tác thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) của Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2019?

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành thuế Tây Ninh đạt kết quả tích cực. Kết quả thu thuế 5 tháng đầu năm 2019 đạt 3.521,178 tỷ đồng, tháng 6 ước đạt 650 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng là 4.171, 178 tỷ đồng, đạt 56,75% kế hoạch và tăng 18,47% so với cùng kỳ.

Kết quả này đến từ nỗ lực của chúng tôi trong việc bám sát chỉ đạo và điều hành của chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế cũng như UBND tỉnh.

Ngoài ra, Cục thuế Tây Ninh thường xuyên đánh giá tình hình và nguyên nhân tác động đến kết quả thu thuế để đề ra giải pháp phù hợp. Chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc thông qua việc phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Tây Ninh, tổ chức đối thoại doanh nghiệp hàng quý nhằm giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh có, Cục thuế Tây Ninh cũng thông tin công khai danh sách các doanh nghiệp chây ì trong việc nộp thuế trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế…

Cục thuế Tây Ninh đã có những động thái cụ thể nào trong nỗ lực cải cách hành chính chung của ngành thuế cả nước, thưa ông?

Cùng với ngành thuế cả nước, chúng tôi tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính chuẩn hoá tại bộ phận một cửa ở các chi cục thuế, trên trang thông tin điện tử.

Đặc biệt là công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận và giải quyết phản ánh liên quan đến công tác thuế. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cục trưởng dành một ngày để tiếp dân và giải quyết khiếu nại cho người dân.

Cục thuế thường xuyên rà soát thủ tục hành chính thuế và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai thu thuế qua ngân hàng, thực hiện dịch vụ thuế qua Internet, nộp thuế điện tử; duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại văn phòng cục thuế và các chi cục.

Ngoài ra, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai theo kế hoạch của ngành về hộ cá nhân nộp thuế đất đai, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo hình thức nộp thuế điện tử.

Xin ông cho biết thêm về thực trạng trốn và nợ thuế tại Tây Ninh hiện nay và giải pháp của tỉnh nhằm giải quyết tình trạng này?

Tính đến cuối tháng 5/2019, tổng số nợ thuế là 480,493 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,53%, so với cuối năm 2018, tăng 10,71%. Nếu loại trừ 279,940 tỷ đồng nợ khó thu thì tỷ lệ này là 2,73%.

Để nâng cao hiệu quả thu thuế, Cục thuế Tây Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhằm (1) tuyên truyền sâu rộng Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn cưỡng chế nợ thuế, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nộp thuế đúng quy định, đối thoại với người nộp thuế và tuyên dương các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt, (2) thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cục thuế Tây Ninh và Công an Tây Ninh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, (3) phối hợp với Sở KH-ĐT, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng theo dõi tình hình nợ thuế, phân loại và lập kế hoạch chi tiết đối với từng đối tượng nợ thuế theo định kỳ hàng tháng…

Nhiệm vụ của chúng tôi từ nay đến cuối năm 2019 là tăng cường tuyên truyền, giải thích, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế, thậm chí là áp dụng các biện pháp chế tài đủ mạnh để đảm bảo thu đủ, kịp thời.

Cục thuế đã có những nỗ lực như thế nào nhằm hưởng ứng kế hoạch hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35, thưa ông?

Cùng với nỗ lực chung của tỉnh, chúng tôi tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện và chi phí hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng công chức ngành thuế.

Bên cạnh đó, Cục thuế Tây Ninh tăng cường kiểm tra thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử nhằm hạn chế tiêu cực gây phiền hà cho người nộp thuế.

Sau 3 năm, Cục thuế Tây Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế, rút ngắn hoá đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in gửi đến cơ quan thuế từ 05 ngày xuống còn 1 ngày làm việc.

Cục thuế Tây Ninh phấn đấu thực hiện 95% doanh nghiệp kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử cấp độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ khai và hoàn thuế được kiểm tra chặt chẽ đúng thời gian và quy định.