Hải Phòng

Hải Phòng: Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

2:27 sáng | 09/04/2019

Nhằm nối tiếp thành công  trong 2 năm 2016, 2017. Ngày 8/4 tại trường THPT Ngô  Quyền, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố  chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Trường THPT Ngô Quyền và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cho hơn 1.500 học sinh của trường tham dự buổi triển lãm lịch sử ý nghĩa này.

Triển lãm sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 08/4 đến ngày 10/4/2019. Tại  Triển lãm , Ban tổ chức sẽ trình chiếu video clip về hệ thống bản đồ, tư liệu, hiện vật được số hóa trên nền tảng công nghệ thực tại ảo 3D, mỗi tư liệu, hiện vật trong triển lãm được tích hợp các thông tin mô tả bằng âm thanh, bằng văn bản thông tin đến người xem một cách trực quan, sinh động nhất; cùng với hơn 80 hình ảnh, tư liệu bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trưng bày tại Triển lãm. Đồng thời tại buổi khai mạc, các đại biểu dự sẽ được nghe Báo cáo viên giới thiệu về công tác tuyên truyền biển đảo trong tình hình mới.

Triển lãm cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về biển đảo; tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hình thức nhằm cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm trưng bày tại triển lãm, củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình biển, đảo hiện nay; những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Bài và ảnh: Song Toàn