Kiên Giang

Huyện An Biên – Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra

1:59 sáng | 19/01/2020

Năm 2019 là năm tăng tốc về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện An Biên lần thứ XI và Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang; sự lãnh đạo, điều hành sát sao của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự đồng tình, nỗ lực phấn đấu không ngừng của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã đưa huyện An Biên vươn lên gặt hái những thành quả hết sức quan trọng trong phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Chủ tịch UBND huyện An Biên – ông Trần Hoàng Mẫm cho biết trong công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo huyện đã xác định chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật là khâu đột phá làm tăng giá trị, năng suất, chất lượng sản phẩm đi đôi với tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản; tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện. Từ hướng đi chiến lược này, khép lại năm 2019, huyện An Biên đã hoàn thành 23/23 chỉ tiêu KT – XH tỉnh giao (trong đó có 13 chỉ tiêu vượt KH, 9 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu gần đạt với 97,58%).

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 4.673.11 tỷ đồng, đạt 103,43% KH (theo giá so sánh 2010), tăng 6,98% so năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước 42,77 tỷ, đạt 116,22% KH, tăng 10,14%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 1.231,87 tỷ, đạt 102, 93% KH, tăng 28, 67%; công tác quản lý các nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện tốt, nhất là công tác phân bổ, quản lý sử dụng và giải ngân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 3.290,97 tỷ đồng, đạt 97,8% KH, tăng 12,29% so năm 2018; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn nóng thực hiện đạt 346,16 tỷ đồng, đạt 95,57% KH, tăng 7,35%. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt 186.040 tấn, đạt 104,71% KH, tăng 6,11% so với năm 2018; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 42.370 tấn, đạt 100,43% KH, tăng 4,01% so với năm 2018.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công cuộc xây dựng Nông thôn mới (NTM) của An Biên tiếp tục chuyển biến tích cực. Ngoài xã NTM Tây Yên A; trong năm 2019 toàn huyện có thêm 3 xã NTM (Đông Yên, Nam Thái, Nam Yên), đạt tỷ lệ 50% số xã hoàn thành xây dựng NTM. Là huyện có xuất phát điểm thấp nên khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, An Biên xác định đây là chương trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, quyết tâm thực hiện có hiệu quả. Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có 5 xã đạt tiêu chí NTM; đến năm 2022 hoàn thành 8/8 xã NTM, đạt 100%; đến năm 2023, có 3 xã đạt bộ tiêu chí NTM nâng cao và An Biên sẽ đạt chuẩn huyện NTM của tỉnh Kiên Giang.

Để tạo sức bật cho công cuộc xây dựng NTM, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được huyện tăng cường đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường, trạm. Trong năm đã hoàn thành 52,8km đường giao thông nông thôn, đạt 132% KH (tỷ lệ nhựa hóa đường bê tông 26,50% so với Nghị quyết phấn đấu mỗi năm đạt 20%). Về An Biên những ngày này, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn huyện nhà đã có nhiều khởi sắc; nhà cửa khang trang, giao thông kết nối, sản xuất – canh tác đạt hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể thể hiện qua: thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 3,83%; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, đạt 100% KH; tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,98%, đạt 100,15% KH. Huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 3.153 lao động trong và ngoài tỉnh, vượt 12,61% KH. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường học được đầu tư, nấng cấp theo hướng đạt chuẩn. Chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao với 8/9 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”, duy trì thực hiện cơ chế một cửa, gắn giải quyết thủ tục hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nhờ vậy mà môi trường đầu tư kinh doanh huyện nhà có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng thông thoáng, hấp dẫn hơn, thu hút được nhiều dự án đầu tư mới, tạo khí thế phấn khởi và niềm tin trong nhân dân.

Bước sang năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng quyết định việc hoàn thành các mục tiêu KT – XH 5 năm 2016 – 2020 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp năm 2020. Chủ tịch Trần Hoàng Mẫm cho biết trong bối cảnh có nhiều thuận lợi lẫn thách thức đan xen, huyện An Biên sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ huyện đạt con thấp, phấn đấu quyết liệt bằng nhiều giải pháp hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết theo mục tiêu giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, đời sống nhân dân ấm no và hạnh phúc.

                                                                                                    Trọng Nguyên