Ninh Thuận

Huyện Bác Ái: Từng bước thay đổi diện mạo nông thôn

3:29 sáng | 01/09/2019

Bác Ái là huyện miền núi của Tỉnh Ninh Thuận, có diện tích tự nhiên 102.730 ha, trong đó có 12.347 ha đất nông nghiệp, còn lại hầu hết là đất rừng và núi đá. Toàn huyện có dân số khoảng 31.353 người, chiếm trên 87% là đồng bào dân tộc Raglai.

 

Những năm qua, tận dụng từ nguồn vốn của Trung ương, các nguồn vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sánh địa phương;… Bác Ái đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn miền núi với mục tiêu bê tông hóa, nhựa hóa, hoàn chỉnh hệ thống cầu, đường nối liền từ các huyện đến các xã, thôn, xóm ở khu vực miền núi, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, tạo diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Dấu ấn

Trong thời gian qua, nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Ninh Thuận cùng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Bác Ái đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay Bác Ái đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt trên 70% so với nghị quyết đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,4%/năm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả. Văn hóa-xã hội được quan tâm triển khai, thực hiện; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt nhiều kết quả, đã xuất khẩu 196 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,31%, bình quân hằng năm giảm 6,16%.

Theo Ông Hồ Xuân Ninh – Chủ tịch UBND Huyện Bác Ái cho biết: “Trong năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội của huyện đạt nhiều kết quả khởi sắc, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 1.135 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2017; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 47,6%, công nghiệp, xây dựng chiếm 18,6% và thương mại-du lịch chiếm 33,7%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 113,4% kế hoạch”.

Trong thời gian tới huyện Bác Ái tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; kêu gọi thu hút đầu tư vào các ngành lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi; nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo; tiếp tục tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ sản xuất của người dân, gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Mục tiêu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng từ 12% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5%.

Mở cửa đón nhà đầu tư

Hiện nay, trên địa bàn Huyện, một số dự án lớn đã được các nhà đầu tư khởi công xây dựng, góp phần làm cho diện mạo của địa phương có những bước chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, trên địa bàn huyện Bác Ái đang triển khai xây dựng nhiều công trình lớn như công trình đập dâng Tân Mỹ, cùng với đó là dự án thủy điện tích năng Bác Ái, nhiều dự án năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao đang được khởi động, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương.

Để thu hút các nhà đầu tư, Huyện Bác Ái đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhưng vẫn đảm bảo khung pháp lý trên tất cả các lĩnh vực của huyện. Đến nay đã duy trì được nề nếp, thông suốt, giải quyết TTHC cho tổ chức và người dân một cách nhanh chóng và kịp thời, đúng pháp luật nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất các các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện TTHC trong quá trình đầu tư vào địa bàn huyện.

Thời gian đến, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn chính sách, đầu tư, xây dựng các công trình thiết yếu trên từng địa bàn, từng bước mở cửa, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng quê hương Bác Ái ngày một giàu đẹp, vững mạnh./.