Tin nổi bật

Huyện Định Quán: Diện mạo huyện nhà đầy khởi sắc

7:53 sáng | 31/10/2018

Định Quán là huyện miền núi thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau 70 năm chiến thắng La Ngà, 43 năm giải phóng và 27 năm thành lập huyện mới, Định Quán đã “thay da đổi thịt”. Ngày nay, khi đến đây, người dân nơi đây cũng như đồng bào khắp cả nước sẽ không khỏi tự hào bởi một vùng đất đẹp, thanh bình cùng nền kinh tế có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

 

Bền vững

Từ một huyện miền núi thuần nông, đến nay Định Quán đã có cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, chủ động phát huy các thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Cụ thể ban lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển xản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Như huy động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển công nghiệp phù hợp để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 97-KH/TU, nhìn chung công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả; công tác phát triển ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm tại chỗ được chú trọng….  Kéo theo đó, cơ sở hạ tầng huyện ngày càng hoàn thiện, nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường huyện quản lý; nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường xã quản lý. Các ngành công nghiệp huyện cũng đã có nhiều hiệu quả đáng kể, trong đó KCN Định Quán (giai đoạn 1) đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng với diện tích 54 ha, cho thuê lấp đầy toàn bộ diện tích với 14 nhà đầu tư (có 3 nhà đầu tư nước ngoài là Thái Lan, Pháp và Hàn Quốc). Đã quy hoạch 3 CCN Phú Cường (diện tích 44,459 ha;); CCN Phú Túc (50 ha); CCN Phú Vinh (35,31 ha) và điểm công nghiệp thị trấn Định Quán (4,82ha).

Không chỉ thế huyện đang có lợi thế là điểm có 3 khu du lịch Thác Mai, Thác Bazot, và Danh thắng đá chồng (trong đó có 2 khu du lịch được nằm trong Top 10 cảnh đẹp Đồng Nai). “Trong 6 tháng đầu năm 2018 nay, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng (đạt 47,42% so KH); giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng (đạt 63,97% so với KH), tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 2,4 nghìn tỷ đồng (đạt 9,11% so với KH); tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 467,7 tỷ đồng (đạt 61,38% so KH). Đó là thành quả từ sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân qua các thời kỳ” – Ông Trần Quang Tú – Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết thêm.

Tiếp tục tạo dựng

Điều đáng tự hào là công tác thi đua khen thưởng , thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng thiết thực, thường xuyên, sâu rộng được mọi tầng lớp nhân dân địa phương tham gia hưởng ứng tích cực. Cũng chính điều này đã khơi dậy nên sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, anh ninh – quốc phòng; nâng cao nội lực, tăng sức cạnh tranh, lành mạnh hóa xã hội tại đây. Với nhiều phong trào thiết thực phải kể đến như “Chương trình giảm nghèo”, “Xây dựng nhà tình thương”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa”, “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM”, hay “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chia sẻ về mục tiêu của huyện nhà, ông Tú nói “Đến năm 2018 sẽ xây dựng Định Quán đạt huyện NTM. Và theo nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020  Đảng bộ huyện, Định Quán phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 5,5% /năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 16%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 3.500 tỷ đồng”. Bởi thế, thời gian tới Định Quán sẽ tiếp tục tập trung vào các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, với 07 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho trên 1.000 hecta. Ông Tú cho biết huyện đang triển khai xây dựng thêm các công trình thủy lợi có khả năng tưới trên 2.000 hecta tạo điều kiện cho việc thay đổi cơ cấu cây trồng tăng năng suất, tăng hệ suất sử dụng đất nâng cao đời sống nhân dân. Vừa qua Định Quán đã kiến nghị UBND tỉnh đầu tư công trình thủy lợi Cà Ròn, đảm bảo lượng nước tưới ổn định 3 vụ phục vụ cho 630 ha đất nông nghiệp. Cũng như đưa ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp. Thành công đáng kể là hiện nay trên địa bàn huyện có 02 doanh nghiệp chăn nuôi áp dụng công nghệ là chăn nuôi chuồng lạnh cho heo, nhờ vậy hiệu quả năng suất trong ngành đã tăng cao, mang lại lợi nhuận cao.

Ngành nông nghiệp là nền tảng; thì nông dân là chủ thể của quá trình đổi mới và nông thôn là địa bàn chiến lược. Chính sự phát triển nông nghiệp NTM sẽ tạo tiền đề và cơ sở vật chất để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; từng bước đưa huyện thành một huyện có nông – công nghiệp – dịch vụ đi lên. Theo đó, các công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, cũng như cả một hệ thống chính trị sẽ được huyện quan tâm hơn nữa. Đồng thời nêu cao tính tự lực, bằng việc tận dụng tối đa hiệu quả mọi nguổn lực từ ngân sách trung ương, tỉnh, vốn các doanh nghiệp, vốn tự nguyện đóng góp của nhân dân và các tổ chức quốc tế./.

                                                                                     Châu Kiệt