Bình Phước

Ngành thuế tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa – đáp ứng yêu cầu hội nhập

8:00 sáng | 08/07/2019

Năm 2018, ngành Thuế Bình Phước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng thu NSNN đạt 7.523 tỷ đồng (118% dự toán), tăng 49% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu ngành thuế quản lý đạt 7.498/4.573 tỷ đồng, tăng 64% dự toán Bộ Tài chính 50% so với cùng kỳ. Kết quả này đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC)

Những năm qua, Ngành Thuế Bình Phước luôn đồng hành với người nộp thuế, đặc biệt là doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước, ngành Thuế Bình Phước xác định công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế là một nội dung chủ yếu trong tiến trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế và là công cụ quan trọng giúp người nộp thuế thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế. Cục Thuế đã thiết lập đường dây nóng; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc cho cá nhân và doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế…; tạo mối quan hệ thân thiết giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) bằng việc sử dụng có hiệu quả các ứng dụng do Tổng cục Thuế cài đặt; các website, email và các ứng dụng CNTT hiện đại khác… đã giúp công tác thu, nộp thuế nhanh chóng. Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Báo Bình Phước, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông, phổ biến những nội dung chính sách thuế mới trên các mạng thông tin truyền thông đến doanh nghiệp và người dân. Một số hoạt động CCTTHC như: đối thoại với người nộp thuế; tuần lễ hướng dẫn; tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; khảo sát vướng mắc dành cho người nộp thuế; hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, email… việc đăng tải các TTHC thuế, các văn bản trả lời chính sách thuế trên cổng thông tin điện tử của Cục thuế đã trở thành công việc thường xuyên, phổ biến. “Tính đến nay, toàn tỉnh đã đạt 99,96% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử thành công qua ngân hàng thương mại đạt 97,54%. Trong năm 2019, Ngành Thuế tỉnh Bình Phước phấn đấu CCTTHC đạt cấp độ 4 nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”, Ông Hướng cho biết.

Con người là yếu tố then chốt

Lãnh đạo ngành Thuế tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc là nhiệm vụ hàng đầu; thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó, giúp cán bộ, công chức ngành Thuế nắm vững kiến thức chuyên môn; nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ. Những hoạt động này đã mang lại  tác động tích cực đến công tác CCTTHC thuế; nâng cao nhận thức cán bộ, công chức; công tác thu nộp thuế nhanh chóng hơn.

Để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc, sai sót, gian lận trong công tác thu nộp thuế; ngành thuế đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh hành vi sai sót và xử lý nghiêm các hành vi trốn, gian lận thuế.

Những hoạt động trên đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngành thuế Bình Phước; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ người nộp thuế tận tình, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân. Những thành công trên là nền tảng vững chắc cho việc phát triển của ngành Thuế ở Bình Phước nói riêng và ngành Thuế cả nước nói chung.

Trung Kiên