Kiên Giang

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Kiên Giang – Địa chỉ tin cậy về cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn

10:07 sáng | 18/01/2020

Nước sạch và vệ sinh môi trường là một tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Nhận thức rõ điều này, những năm qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Kiên Giang luôn nỗ lực đưa nước sạch về vùng nông thôn để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới và sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà.

Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang – Ông Nguyễn Thanh Bình

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, hướng tới gia tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang dành ưu tiên cho phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn. Theo đó Trung tâm đã tranh thủ từ nguồn vốn địa phương và Chương trình MTQG đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các trạm cấp nước tập trung tại các địa phương trong tỉnh, nhất là các địa phương khó khăn về nguồn nước, các địa phương có nguồn nước ô nhiễm, không hợp vệ sinh; từng bước đưa nước sạch về nông thôn đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ dân. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang đang trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác 63 trạm cấp nước, cung cấp nước cho 53. 411 hộ với 267.055 nhân khẩu, lượng nước cung cấp bình quân đạt trên 17. 479 m³/ngày đêm. Việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các địa phương không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà còn giúp Kiên Giang sớm tiến tới mục tiêu trở thành tỉnh Nông thôn mới.

Theo ghi nhận của Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang – ông Nguyễn Thanh Bình, từ khi đi vào hoạt động đến nay, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CBCNV Trung tâm đã dần đưa công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước đi vào nề nếp; bảo đảm an toàn về lao động, tài sản, trang thiết bị cũng như sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố, hư hỏng. Nhằm đảm bảo nguồn nước chất lượng cung cấp cho người dân, bên cạnh nỗ lực đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, Trung tâm VS&MTNT tỉnh Kiên Giang cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trạm cấp nước trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại các trạm cấp nước tập trung và thực hiện kế hoạch nâng cấp, mở rộng, phát triển tuyến ống tại các trạm cấp nước, từng bước đấu nối, giảm bớt các trạm cấp nước nhỏ lẻ. Ngoài ra Trung tâm cũng quan tâm thực hiện công tác chống thất thu, thất thoát nước tại các trạm cấp nước tập trung; đưa tỷ lệ thất thoát nước bình quân chung còn 29,75 % vào cuối năm 2018.

Qua đánh giá của ngành chức năng, chất lượng nước sau xử lý của Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế, góp phần gia tăng tỷ lệ người dân trong vùng được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đồng thời giúp các địa phương được hưởng lợi trong dự án, duy trì tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt 94,84% (đạt kế hoạch tỉnh đề ra).

Ông Bình cho biết nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn; đồng thời là thước đo thành công của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Mặc dù hiện nay nguồn nước hợp vệ sinh đã được cung cấp đến nhiều hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhưng tính đến cuối năm 2018, mới chỉ có 40,22% dân số nông thôn trên toàn tỉnh được sử dụng nước sạch theo Tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT; điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều hộ dân nông thôn trên địa bàn chưa có nước sạch để sử dụng. “Đây cũng chính là nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục dồn lực thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; phấn đấu nâng tỷ lệ các hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trước mắt trong năm 2020, Trung tâm phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt hơn 95%, trong đó nước sạch đạt tỷ lệ từ 65% trở lên. Mỗi xã có tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) là hơn 70%” – ông Bình cho hay                                                                       

                                                                                                Châu Đức