Tin nổi bật

Vietcombank Trà Vinh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương

8:10 sáng | 13/12/2018

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh (Vietcombank Trà Vinh) được thành lập từ năm 2010, là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam. Trong những năm qua, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của lãnh đạo địa phương, cùng với chỉ đạo và hỗ trợ kinh doanh của Vietcombank Trụ sở chính, Vietcombank Trà Vinh đều giữ được mức tăng trưởng ổn định, nhất là trong lĩnh vực đầu tư cho vay. Riêng năm 2017, dư nợ cho vay của Vietcombank Trà Vinh tăng đến 52% so với năm 2016, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng dư nợ của toàn địa bàn Tỉnh (tốc độ tăng trưởng dư nợ của toàn địa bàn Tỉnh năm 2017 chỉ khoảng 21%). Dòng vốn cho vay của Vietcombank Trà Vinh chủ yếu hướng vào phục vụ sản xuất kinh doanh (khoảng 93%), tập trung một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như: nông nghiệp, chế biến thủy sản, công nghiệp và thương mại dịch vụ… Vốn tín dụng của Vietcombank Trà Vinh cùng với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển với tốc độ khá cao (GDP của tỉnh Trà Vinh năm 2017 tăng 12,09%; trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,15%, công nghiệp và xây dựng tăng 33,51%, dịch vụ tăng 5,56%).

Mặc dù tín dụng tăng trưởng cao nhưng chất lượng nợ cho vay của Vietcombank Trà Vinh trong thời gian qua luôn được kiểm soát tốt và nằm trong giới hạn an toàn cho phép, cụ thể tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại Vietcombank Trà Vinh trong thời gian qua luôn ở mức dưới 0,5% và trong năm 2017 là 0,2%.

Trong năm 2017, Vietcombank Trà Vinh đã mở thêm 01 Phòng giao dịch, nâng mạng lưới hoạt động trên địa bàn thành 04 điểm gồm 01 chi nhánh đặt tại thành phố Trà Vinh, 03 phòng giao dịch đặt tại thị xã Duyên Hải, huyện Càng Long và huyện Tiểu Cần. Việc mở rộng mạng lưới cũng góp phần đáng kể cho việc tăng trưởng quy mô hoạt động của Vietcombank Trà Vinh.

Bên cạnh huy động vốn và cho vay, Vietcombank Trà Vinh cũng đẩy mạnh đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, dịch vụ trả lương, thu ngân sách… trên nền tảng công nghệ hiện đại đến với người dân và tổ chức trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Trà Vinh cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Vietcombank Trà Vinh  đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền ủng hộ, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân lên đến 16 tỷ đồng; trong đó có 2 chương trình lớn: tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Đôn Châu A và Trường Trung học cơ sở Đôn Châu tại xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với số tiền 10 tỷ đồng trong năm 2012; tài trợ xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với số tiền 5 tỷ đồng trong năm 2017. 

Trong thời gian tới, với định hướng là chi nhánh bán lẻ, Vietcombank Trà Vinh tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá thể; các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế địa phương.

PV