Quảng Nam

Quảng Nam: Ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch

8:10 sáng | 10/01/2019
Trong những năm gần đây, Quảng Nam đã tham dự nhiều sự kiện du lịch lớn trên thế giới như: ITB (Đức), JATA (Nhật Bản), ITB (Singapore), KOTFA (Hàn Quốc)…Trong nước, tỉnh cũng tập trung quảng bá, xúc tiến du...