Quảng Ninh

Quảng Ninh: Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022

1:40 sáng | 27/07/2022
Đến với Quảng Ninh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp được lan tỏa lợi ích từ chính quyền địa phương với nền quản trị hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả, không ngừng nỗ lực tập trung cải...