Bạc Liêu

Bạc Liêu: Ngành Ngân hàng quyết liệt và đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

10:39 sáng | 22/12/2017

Trong những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bạc Liêu gặt hái được ngày hôm nay, không thể không kể đến những đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng trong việc huy động và phân bổ các nguồn vốn; giảm lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên; tháo gỡ khó khăn về đầu tư tín dụng cho các doanh nghiệp (DN), nhất là DN vừa và nhỏ, tạo bệ phóng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian qua, các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh luôn phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ về tín dụng, tiền tệ, thanh toán và ngoại hối. Chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động trên các mặt nghiệp vụ về quản lý và giao dịch khách hàng, thanh toán trong từng hệ thống ngân hàng, qua NHNN, trong nước và quốc tế đều đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 16 chi nhánh TCTD và các phòng giao dịch trực thuộc, 7 quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đánh giá của Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu – Ông Phan Thanh Bình, chất lượng dịch vụ ngân hàng ngày càng được nâng lên theo xu hướng hiện đại, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thương hiệu, uy tín của ngân hàng ngày càng được nâng lên cả trong và ngoài nước. Quy mô về nguồn vốn hoạt động ngày càng tăng; số lượng sản phẩm dịch vụ phong phú hơn, chất lượng được cải thiện và phát triển.

Năng lực quản trị điều hành và trình độ của đội ngũ công chức, viên chức của nhiều TCTD được nâng lên. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động của các chi nhánh TCTD, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú và đa dạng. Hệ thống quản lý thông tin của ngân hàng được tập trung; trên nền tảng công nghệ hiện đại, các ngân hàng đã phát triển rất nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng cho khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp các TCTD cải thiện hiệu quả hoạt động nội bộ của mình như kế toán thanh toán, kiểm tra, kiểm soát; các dữ liệu trong hoạt động được nối mạng trực tuyến giữa các phòng, ban tại trụ sở chính, chi nhánh đảm bảo kiểm soát, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng trong tổng thu nhập ngày càng lớn hơn.

Ông Phan Thanh Bình cho biết “ Ðến ngày 31/12/2016, nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại địa phương đạt 15.184 tỷ đồng, tăng 17,26% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay đạt 18.196 tỷ đổng, tăng 11,82%. Chênh lệch còn lại các chi nhánh TCTD tranh thủ nhận vốn điều hoà trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương.”

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, thời gian tới, ngành ngân hàng tỉnh Bạc Liêu tiếp tục huy động tốt nguồn vốn, trên cơ sở giữ vững nguồn vốn năm 2016 và từng bước tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng cao nhất nhu cầu vốn cho đầu tư tín dụng, phục vụ tốt việc phát triển kinh tế địa phương. Tổng nguồn vốn huy động năm 2017 tăng từ 16-20% so với năm 2016. Ðồng thời, tăng cường mở rộng quy mô hoạt động tín dụng đến mọi thành phần kinh tế, thực thi đa dạng hoá các loại hình tín dụng trên cơ sở chất lượng – hiệu quả – an toàn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn.

Ngân hàng sẽ chú trọng đầu tư theo các chương trình trọng điểm của Chính phủ; cho vay tập trung các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chiều sâu, chế biến hàng xuất khẩu, nuôi và đánh bắt thuỷ hải sản, cho vay các chương trình chính sách tín dụng… Cung ứng đủ, kịp thời lượng tiền mặt cần thiết cho nhu cầu hoạt động và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong năm 2017, tổng dư nợ tín dụng cho vay phấn đấu tăng từ 12-18% so với năm 2016.

Song song đó, NHNN Chi nhánh Bạc Liêu sẽ chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động của NHNN (các chỉ thị 01,02,03…về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả), Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng thông qua các nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 68/2015/NĐ-CP, chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp UDCNC theo nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/03/2017; triển khai chỉ thị, quyết định của thống đốc NHNN về thực hiện NQ 42/2017/QH14 về thí điểm nợ xấu của TCTD và QĐ 1058/QĐ-TTg về đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020, tăng cường công tác huy động vốn, cho vay, triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh./.

Dương Yến