Kết nối doanh nghiệp

“Best Managed Companies – Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” – Sân chơi lớn cho doanh nghiệp tư nhân Việt

8:10 sáng | 22/03/2022

(VHDN) – Kinh tế tư nhân ở Việt Nam là thành phần vô cùng quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp khoảng 55% vào năm 2025, và đến năm 2030 khoảng 60 – 65% GDP của nền kinh tế.

Khẳng định vai trò của Khu vực kinh tế tư nhân Việt

Chương trình “Best Managed Companies – Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” là chương trình ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đánh giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức. Chương trình cung cấp một nền tảng chuyên biệt cho đội ngũ quản lý có thể thử thách bản thân, đối sánh với những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới theo những tiêu chuẩn nhất định.

Chương trình được tổ chức với mục đích ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, nhiệt huyết và những ý tưởng tiên phong đến từ những doanh nghiệp tư nhân. Thông qua chương trình, những phương pháp quản trị tốt nhất sẽ được chia sẻ, lan tỏa, hỗ trợ sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân xuất sắc tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu hiện được triển khai tại Châu Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và giờ là Việt Nam. Danh hiệu này được xem là chứng nhận quốc tế về chất lượng của các doanh nghiệp tư nhân tốt nhất được vinh danh.

Những doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được tôn vinh tại lễ trao giải, được mời tham gia hội nghị chuyên đề khu vực. Sự kiện là cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu với những nhà lãnh đạo xuất sắc, lắng nghe chia sẻ từ những giảng viên ngành kinh doanh, và các chuyên gia kinh tế có hiểu biết chuyên sâu về khối doanh nghiệp tư nhân.

Việc tham dự chương trình được coi như một khoản đầu tư cho doanh nghiệp trong tương lai. Nhà quản lý doanh nghiệp tự đánh giá doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu về sự xuất sắc trong quản trị, từ đó có thể giúp điều chỉnh các chiến lược và tối ưu hóa cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Những lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia

Doanh nghiệp khi tham gia chương trình “Best Managed Companies – Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” sẽ nhận được nhiều lợi ích từ chương trình như: Nhận được đánh giá độc lập và khách quan từ các chuyên gia trong ngành; Cơ hội đối sánh với một số doanh nghiệp được quản trị tốt nhất trên thế giới; Tìm hiểu về các giải pháp thực tế mà các nhà quản lý của các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất áp dụng để thúc đẩy các sáng kiến trong doanh nghiệp; Khám phá các cơ hội tăng trưởng thông qua các buổi huấn luyện “một kèm một” với các chuyên gia doanh nghiệp tư nhân (đối với những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện của Giai đoạn I để bước vào giai đoạn II).

Quyền lợi của những doanh nghiệp đạt danh hiệu

Được phép sử dụng danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất;Tham gia cộng đồng các; Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu;Tăng khả năng thu hút và giữ chân nhân tài; Kết nối với lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; Thu hút cơ hội kinh doanh và nâng cao giá trị của doanh nghiệp trong đầu thầu; Tham dự các diễn đàn kinh doanh và các hội nghị chuyên đề.

Cách thức ứng viên được đánh giá và lựa chọn

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất được đánh giá dựa trên một khung tiêu chí chung đã được xây dựng sẵn, trong đó bao gồm các yếu tố:  

Chiến lược kinh doanh – Doanh nghiệp có phương pháp luận để phát triển chiến lược kinh doanh thể hiện trong mối quan hệ với các bên liên quan; có đủ khả năng và các công cụ để thực thi chiến lược, và truyền đạt rõ ràng và nhất quán đến tất cả cấp trong tổ chức.

Năng lực cạnh tranh và Sự đổi mới – Doanh nghiệp biết vận dụng và phát triển được các năng lực cạnh tranh và nguồn lực giá trị; có định hướng triển khai; tập trung vào năng suất và đổi mới; và có tư duy chiến lược trong việc tuyển dụng nhân sự để thực thi chiến lược kinh doanh của mình.

Văn hóa doanh nghiệp và cam kết – Doanh nghiệp tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp và giá trị trường tồn; tích cực phát triển nhân viên và đội ngũ lãnh đạo; xây dựng một hệ thống phúc lợi toàn diện; tạo nên nền văn hóa hòa nhập; và thường xuyên chú trọng giải quyết các vấn đề nội bộ.

Quản trị công ty và tài chính – Doanh nghiệp biết thiết lập hệ thống quản trị công ty bền vững; sử dụng bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) để quản lý quá trình; duy trì bảng cân đối kế toán mạnh khỏe; và áp dụng các phương pháp quản trị tài chính cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tăng hiệu quả sử dụng tài sản.

Dựa trên những tiêu chí trên, theo nhận định của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có hai điểm mạnh cơ bản. Điểm đầu tiên phải điểm đến là sự nỗ lực, mong muốn của chính người lãnh đạo trong quá trình dẫn dắt doanh nghiệp mình hướng tới sự phát triển, tăng trưởng cao. Bên  cạnh đó là tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa kinh doanh, là sự đồng lòng, quyết tâm của cả tập thể trong sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp (yếu tố văn hóa cam kết và quyết tâm của tập thể). Điểm mạnh thứ hai là năng lực và tiềm năng phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh có nhiều cơ hội tăng trưởng và đầu tư trong và ngoài nước.

Để phát huy được điểm mạnh cũng như có thể nhìn nhận lại được mặt hạn chế của doanh nghiệp Việt. “Best Managed Companies – Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” thực sự là một sân chơi lớn góp phần tăng sự tự tin, tạo cơ hội để doanh nghiệp hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Ngoài ra còn là cầu nối kết nối các doanh nghiệp tư nhân với nhau, qua đó có thể tạo ra nhiều cơ hội mới trong việc hỗ trợ nhau cũng phát triển.

Điều kiện đăng ký tham gia:

Để tham gia chương trình, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tối thiểu 5 năm hoạt động;
  • Doanh thu trong năm tài chính gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đô la Mỹ (tương đương 1200 tỷ đồng);
  • Phần lớn cổ phần (>50%) sở hữu bởi cổ đông Việt Nam;

Ứng viên có thể là:

+ Doanh nghiệp sở hữu bởi tư nhân;

+ Nhóm doanh nghiệp/Danh mục đầu tư được kiểm soát bởi quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ đầu tư tư nhân tại Việt Nam;

+ Văn phòng gia đình.

– Trụ sở chính tại Việt Nam

– Tuân thủ đầy đủ các khung pháp lý, thuế và đọa đức hiện hành tại Việt Nam

Những doanh nghiệp sau không đủ điều kiện tham dự:

– Công ty đại chúng có cổ phiếu chi phối (hơn 50%) không được sở hữu bởi cổ đông Việt

Nam

Các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài và các công ty thành viên

– Các tổ chức tín dụng/Công ty bảo hiểm/Ngân hàng/Hợp tác xã

– Các tổ chức thuộc sở hữu Nhà nước/cơ quan thuộc khu vực công

– Các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận

– Công ty liên danh/Công ty liên doanh

– Các quỹ đầu tư tư nhân lớn (quy mô hơn 6,000 tỷ đồng)

Liên hệ và đăng ký:

Giai đoạn I đóng đơn đăng ký vào ngày 25/03/2022.

Nộp đơn trực tuyến tại https://bestmanaged.awardsplatform.com

Thông tin chi tiết về chương trình: xem file đính kèm

Video clip giới thiệu tóm tắt về BMC 2022: https://www.youtube.com/watch?v=QfW_p4Nd_aU