Bạc Liêu

BHXH Bạc Liêu: Tỉ lệ phủ sóng Bảo hiểm xã hội lên đến 82%

10:27 sáng | 22/12/2017

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu, năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn khi triển khai thực hiện những quy định mới về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) nhưng BHXH tỉnh đã vượt qua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Theo quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT, tính đến hết tháng 8/2017 tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt 82,21%.

Điện tử hóa giao dịch bảo hiểm xã hội

Theo ông Lê Danh Đấu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, số đơn vị sử dụng lao động, số người lao động tham gia ngày càng tăng, Tính đến hết tháng 8/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 735.501 người, với tổng số thu 733.088 triệu đồng, đạt 73,71% kế hoạch. Trong đó, có 35.502 người tham gia BHXH, 29.131 người tham gia BHTN và 82,21 % dân số tham gia BHYT (vượt 4.01% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao).

Để đạt được kết quả này là do ngay từ đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, chủ trương tiếp tục đảm bảo quyền lợi về BHYT cho nhóm đối tượng người sinh sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và người dân tộc sinh sống vùng khó khăn được gia hạn thẻ BHYT trong khi chờ Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành và ngân sách địa phương tiếp tục hỗ trợ 30% đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho từng huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ký kết chương trình phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Vận động để cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên thuộc cơ quan, đơn vị và người dân hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT. Hướng tới mục tiêu chung là BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân và đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người tham gia. Cũng trong đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi “Nông dân với chính sách BHXH, BHYT”, 07 cuộc đối thoại trực tiếp và 01 cuộc tọa đàm trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với 1.415 lược hội viên, nông dân tham gia.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra liên ngành kiểm tra tại các cơ sở KCB, nhất là các cơ sở vượt trần, vượt quỹ, triển khai làm tốt công tác tin học hóa giám định BHYT, hiện nay có 100% cơ sở y tế thực hiện kết nối phần mềm khám chữa bệnh với cơ quan BHXH. Với  hệ thống này người dân được giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh có thể khai thác bệnh sử, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trên Cổng dữ liệu để có chỉ định hợp lý; đồng thời quản lý, ngăn ngừa tình trạng trục lợi quỹ BHYT.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), thực hiện giao dịch điện tử được quan tâm đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả. BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục và các chỉ tiêu, biểu mẫu; thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh giao dịch điện tử … Đến nay, 91,6% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã tham gia giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện (cơ quan BHXH chi trả tiền cước phí) nhằm giảm thời gian và chi phí đi lại cho đơn vị sử dụng lao động.

Phấn đấu 86% dân số có thẻ BHYT

Cũng theo Ông Lê Danh Đấu, năm 2017 BHXH tỉnh Bạc Liêu tập trung mọi biện pháp để phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT đạt trên 86%; thu vượt kế hoạch từ 1 – 3%, tỷ lệ nợ đọng giảm dưới mức quy định là 2%.

 Để thực hiện được các kế hoạch trên, BHXH tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, BHXH Bạc Liêu tiếp tục thực hiện các giải pháp:

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; hiện đại hóa hệ thống quản lý, tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tiến tới cùng với BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở thống nhất, đồng bộ mã số sổ BHXH, thẻ BHYT và dữ liệu hộ gia đình. Tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ, chính sách trên phạm vi toàn quốc.

Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT, cộng tác viên tuyên truyền với hình thức “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” để trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc và vận động người dân tham gia BHYT. Hiện nay địa bàn tỉnh có trên 190 người làm đại lý thu cho BHXH, BHYT và BHXH tỉnh đang tiếp tục đào tạo thêm đội ngũ đại lý thu, nhằm phát triển các điểm thu, nộp BHXH, BHYT tại các khu vực vùng sâu, vùng xa để người dân thuận tiện nắm thông tin và đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; tập trung quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành BHXH và phối hợp với Liên đoàn lao động khởi kiện các đơn vị nợ BHXH kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tiếp tục rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Dương Yến