Khu CN - Khu Kinh Tế

BHXH tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHXH, BHYT

1:24 sáng | 07/11/2017

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, BHXH tỉnh Tây Ninh đã tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia bảo hiểm, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở định hướng và mục tiêu của ngành, hàng năm, BHXH tỉnh Tây Ninh đều xây dựng kế hoạch, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Theo ông Nguyễn Văn Huấn – Giám đốc BHXH Tây Ninh, thời gian qua, đơn vị đã tập trung triển khai sâu rộng công tác cải cách thủ tục hành chính và tin học hóa các hoạt động nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Tính đến 30/6/2017, có 1.804 đơn vị sử dụng lao động đã mở tài khoản giao dịch điện tử, chiếm trên 95%. Nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và nhân dân, BHXH Tây Ninh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát bưu chính của Bưu điện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết các chế độ chính sách liên quan. Đối với công tác tuyên truyền, đơn vị chủ trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí tổ chức phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến tận doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động, người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh những năm qua vẫn còn tiếp diễn, phổ biến là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp FDI, một số doanh nghiệp nợ đã giải thể, phá sản. Đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 2.224 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, thì đã có 1.072 đơn vị nợ BHXH, BHYT với tổng số nợ 98,5 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so cuối năm 2016. Trong đó có 269 đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên, số tiền nợ trên 35,5 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng này và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Sau kiểm tra, các đơn vị đã truy nộp 5,43/6,78 tỷ đồngtiền nợ BHXH.

Định hướng trong thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp và người lao động. “Cơ quan BHXH phải luôn cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc, tạo sự hài lòng cho đơn vị doanh nghiệp, tạo niềm tin cho người lao động và người tham gia bảo hiểm. BHXH phải thực sự là người bạn đồng hành với người làm công ăn lương, người tham gia BHYT để đưa chính sách BHXH, BHYT ngày càng lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân”, Giám đốc BHXH Tây Ninh nhấn mạnh.

Chí Cường