Bản tin hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam

Bình Phước: Cần giải quyết kịp thời các vướng mắc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính

5:17 sáng | 07/11/2017

Mọi nỗ lực của UBND tỉnh Bình Phước cũng như các cấp ban ngành, đặc biệt là Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh trong việc thực hiện chính sách kêu gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư chiến lược, đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được thì công tác thu hút đầu tư hiện nay cũng còn không ít khó khăn và thách thức. Ông Võ Sá – Giám đốc Sở KHĐT Tỉnh đã có những chia sẻ thiết thực về vấn đề này.

Bình Phước đã có những kế hoạch gì để trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư? Đâu là kết quả minh chứng cho những nỗ lực trên, thưa Ông?

Để Bình Phước trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, tỉnh đã và đang đặc biệt quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất – kinh doanh. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh (hoạt động từ cuối tháng 4/2017 đến nay).
  2. Tăng cường hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng. Thành lập Tổ tháo gỡ khó khăn vuớng mắc của doanh nghiệp do Lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó.
  3. Công khai, minh bạch và cụ thể hóa chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; chính sách phát triển Hợp tác xã.
  4. Tỉnh đã ban hành và công khai danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020, trong đó khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, sử dụng công nghệ sạch. Hạn chế đầu tư vào các ngành tiêu hao nhiều năng lượng, không chấp nhận những dự án đầu tư công nghệ thấp, gây ô nhiễm môi trường.
  5. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 422 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 52,75% kế hoạch năm, với tổng số vốn đăng ký 3.952 tỷ đồng, tăng 15,6% về số doanh nghiệp, tăng 89% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Về thu hút đầu tư trong nước, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 77 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 5.000 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 2,2 lần về số dự án, tăng 4,5 lần về số vốn đăng ký đầu tư. Về thu hút FDI được 07 dự án, tổng vốn đầu tư 14,8 triệu USD,…

Đánh giá của Ông về tính minh bạch, công khai trong thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đi lại của doanh nghiệp, chính sách một cửa,… Thời gian qua tỉnh đã làm tốt công tác này?

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Sở ngành có liên quan rà soát và cắt giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nhưng vẫn phù hợp theo quy định của pháp luật; thực hiện Quy chế liên thông giữa các đơn vị như Đăng ký doanh nghiệp, Thuế, Hải quan và Công an. Trong đó cơ quan đăng ký kinh doanh (đăng ký đầu tư) làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy chế liên thông để giúp đỡ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục ban đầu trong đầu tư. Thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh những quy định mới phù hợp với pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan nhằm xây dựng có hệ thống chính sách thu hút ưu đãi đầu tư, mời gọi các dự án đầu tư trong và ngoài nước về tỉnh.

Trước đây Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy chế phối hợp và hoạt động của bộ phận Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư); trong đó cam kết rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư từ 35 ngày xuống còn 12 ngày làm việc.

Đâu là những khó khăn hiện nay trong quá trình kêu gọi thu hút đầu tư?

Bình Phước là một trong 8 tỉnh thuộc Vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có hơn 260 km đường biên giới đất liền giáp Vương quốc Campuchia; vị trí địa lý còn xa Trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh, xa cảng hàng không, cảng biển,…; nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế so với một số tỉnh trong vùng như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

– Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đa số là những dự án cần diện tích lớn và sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc tuyển dụng lao động trong tỉnh là rất khó khăn do phần lớn lao động của tỉnh đã bị hút vào các ngành nghề khác như trồng, khai thác mủ cao su, chế biến hạt điều, là những nơi có mức lương tương đối cao và ổn định so với các ngành sản xuất khác. Một số dự án sử dụng tiêu hao nhiều điện năng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước chưa nhiều; đây là vấn đề hết sức nhạy cảm khi thu hút kêu gọi đầu tư FDI.

– Một số doanh nghiệp FDI không phối hợp, hợp tác tốt với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà nước về FDI; điển hình như: Doanh nghiệp không chịu nộp báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; Doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng của các nhà đầu tư trong nước để trực tiếp sản xuất kinh doanh nhưng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định.

Vậy tỉnh đã có chính sách nào để thu hút đầu tư theo hướng sàng lọc, lựa chọn các nhà đầu tư cũng như những giải pháp để hỗ trợ cho DN trên địa bàn?

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh Bình Phước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có chính sách ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch với các nhà đầu tư; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, tiêu hao ít điện năng, sử dụng lao động tại chỗ, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, dự án liên kết chuỗi, phát triển công nghiệp sạch. Kiên quyết từ chối những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đánh đổi môi trường bị ô nhiễm để phát triển kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh thu hút đầu tư được các dự án theo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh.

Sở đã đề xuất những giải pháp để hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

– Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư;

– Chú trọng làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa các thủ tục không cần thiết trong quy trình đầu tư;

– Công khai, minh bạch và cụ thể hóa Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã với cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, với mức ưu đãi cao nhất theo quy định của trung ương.

– Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội phát triển Doanh nghiệp Bình Phước; Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước nhằm làm cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm của chính quyền đồng hành cũng doanh nghiệp; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để chỉ đạo kịp thời nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế../.

Đức Thành