Kết nối doanh nghiệp

Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn:  6 tháng đầu năm sản xuất kinh doanh vẫn đạt hiệu quả cao

11:04 sáng | 26/06/2018

 

Ngay từ cuối năm 2017, BSR đã nhận định năm 2018 sẽ không còn những thuận lợi như năm 2017 vì ngoài việc phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu thì NMLD Nghi Sơn cũng chính thức xuất bán sản phẩm ra thị trường ngoài ra nguồn dầu thô ngọt trong nước cung cấp cho Nhà máy theo hướng ngày càng lẫn nhiều tạp chất đống thời lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải cho động cơ ngày càng khắt khe, nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp có thẩm quyền, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của tỉnh Quảng Ngãi và sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 BSR đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch, cụ thể như sau:

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế là 2.699 tỷ đồng, tương đương vượt 56,4% kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 77,6% kế hoạch cả năm 2018. Các nguyên nhân tích cực chủ yếu tạo nên thành quả này như sau:

– Tình hình hoạt động của Nhà máy: Từ đầu năm đến hết tháng 6/2018 mặc dù khoảng cách giá dầu thô (Dated Brent) và giá sản phẩm (Platts) bị thu hẹp hơn so với kế hoạch nhưng do Nhà máy luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu vượt công suất kế hoạch nên sản lượng sản xuất ước đạt 3,5 triệu tấn vượt 13,1% kế hoạch 6 tháng, đạt 56,1% kế hoạch năm đồng thời sản lượng tiêu thụ đạt 3,6 triệu tấn (vượt 15,2% kế hoạch 6 tháng và đạt 57,1% kế hoạch cả năm).

– Mức tiêu hao dầu thô thực hiện giảm so với kế hoạch cũng là nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng so với kế hoạch.

– Thêm vào đó, do thực hiện tốt công tác tối ưu hóa, công tác quản trị và kiểm thực hiện tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí luôn được chú trọng đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm cũng là các nguyên nhân tích cực làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

 Nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018:

– Vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo an toàn, ổn định, làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững;

– Tối đa hóa việc tự chủ trong quá trình thực hiện công tác BDSC bằng chính năng lực/nội lực của BSR;

– Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên sang Công ty CP (Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1 và đăng ký doanh nghiệp và Tổ chức quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần);

– Tiếp tục các công việc còn lại để tái cấu trúc BSR như thoái vốn tại BSR-BF và các đơn vị BSR đã góp vốn;

– Triển khai đầu tư dự án NCMR NMLD Dung Quất (EPC, San lấp mặt bằng, XD hàng rào, PMC giai đoạn EPC, Tư vấn thu xếp vốn).

 

Bài, ảnh: M.P