Các dự án kêu gọi đầu tư

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh điều tiết nước hợp lý, bảo đảm phục vụ sản xuất

1:54 sáng | 07/11/2017

Thực hiện nhiệm vụ vận hành điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh những năm qua luôn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các nhà máy công nghiệp và nước sinh hoạt của người dân, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình. Đây là nền tảng giúp xây dựng Công ty phát triển ngày càng ổn định và bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, do chịu ảnh hưởng nặng của hiện tượng El Nino, hết mùa mưa năm 2015, hồ Dầu Tiếng tích thiếu nước để phục vụ cho năm 2016. Để bảo đảm an toàn cho sản xuất của nhân dân và các nhà máy chế biến, Công ty  đã phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa, Trung tâm quản lý thủy nông Long An điều tiết nước tưới hợp lý, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trên toàn hệ thống theo lịch đã thống nhất, chốt chặn các kênh tiêu để nâng mực nước ngầm trong kênh. Kết quả, năm 2016, Công ty đã nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tưới tiêu được 146.028,72 ha/143.959 hộ, đạt 101,41% kế hoạch UBND tỉnh giao và bằng 102,51% so cùng kỳ năm 2015. Trong vụ Đông Xuân 2015-2016 đã tiết kiệm được hơn 130 triệu m3 nước, giúp cho vụ Hè Thu 2016 không phải bỏ sản xuất vì thiếu nước.

Về cấp nước sinh hoạt, chế biến công nghiệp trong năm 2016, Công ty đã hợp đồng cấp nước cho nhà máy đường 8000 TMN (TTC) 540 m3/h; nhà máy mì TAPIOCA 190 m3/h; nhà máy mì Tân Châu 62,5 m3/h; nhà máy mì Thành Vũ 190 m3/h; nhà máy mì Hồng Phát 36 m3/h; cấp nước sinh hoạt cho khu Liên hợp Công nghiệp Đô thị Dịch vụ Phước Đông (VRG) 125m3/h. Đến nay đã thanh lý hợp đồng với nhà máy. Tổng khối lượng nước đã cấp cho các nhà máy, cấp nước sinh hoạt và chế biến trong năm 2016 là 4.576.249 m3. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các tổ chức hợp tác sử dụng nước, thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh, góp phần bảo đảm hệ thống kênh luôn thông thoáng, ngăn chặn kịp thời sự cố bể vỡ kênh, phục vụ tốt cho sản xuất của nhân dân trong năm 2016, tăng diện tích tưới và nâng cao chất lượng tưới.

Công tác phòng chống lụt bão năm vừa qua cũng được Công ty thực hiện khá tốt. Công ty đã phối hợp với phòng Nông nghiệp – PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố và UBND các xã kiểm tra công trình trước lũ trên toàn bộ hệ thống kênh mương của các huyện, thành phố. Đồng thời phân loại các hạng mục ưu tiên đầu tư, triển khai thi công hoàn thành đảm bảo an toàn cho hệ thống kênh mương và sản xuất của nhân dân trong mùa mưa bão. Ngoài ra, các chế độ chính sách, tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các thu nhập khác cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, Công ty đề ra chỉ tiêu đạt tổng diện tích tưới, tiêu khoảng 147.000 ha, tăng 0,64% so với năm 2016, chủ yếu tăng ở vùng tưới kênh chính Tân Biên – dự án Phước Hòa. Hợp đồng cung cấp nước tùy theo nhu cầu sử dụng nước của các nhà máy, kế hoạch cấp nước năm 2017 lưu lượng bình quân là 0,315 m3/s, tổng khối lượng dự kiến 5 triệu m3. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Phó Giám đốc Công ty, ông Trần Đăng Danh cho biết, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước tưới trên toàn hệ thống, đảm bảo an toàn cho sản xuất của nhân dân và các nhà máy chế biến trong năm 2017. Phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp – PTNT nắm bắt kịp thời việc thay đổi cây trồng để có biện pháp phục vụ tưới, tiêu phù hợp. Tăng cường kiểm tra công tác vận hành tưới tiêu, công tác hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tưới tiêu, đối tượng miễn thu thủy lợi phí.

Tiếp tục phối hợp với nhà máy đường Thành Thành Công và UBND các xã có quy hoạch trồng mía tăng cường làm kênh tiêu và đường giao thông nội đồng để phát triển vùng nguyên liệu mía trong vùng tưới thủy lợi. Thông tin thường xuyên cho nông dân biết về tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng, kế hoạch tưới, kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lịch tưới luân phiên, lịch đóng, mở nước khi chuyển vụ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân. Không ngừng cải tiến, phát triển phong trào thi đua, tiếp tục phát động các đơn vị thi đua xây dựng các khu tưới điểm mới. Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng và bảo vệ công trình.

Hơn thế, do phát triển cây công nghiệp, nhu cầu mở rộng, đầu tư mới mạng lưới kênh tiêu rất lớn nên Công ty đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho các dự án xây dựng nâng cấp kênh tiêu. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường đầu tư kiên cố hóa kênh nội đồng để mở rộng diện tích tưới. Có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ chức hợp tác dùng nước. UBND huyện, thành phố yêu cầu các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước để đảm bảo đủ nước tưới cho 03 vụ trong năm 2017./.

Chí Cường