Khu CN - Khu Kinh Tế

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa

1:58 sáng | 07/11/2017

“Việc triển khai Hệ thống thông quan hàng hóa tự động và dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho người khai hải quan và cơ quan Hải quan mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Cụ thể, giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả quản lý, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức của công chức hải quan, nâng cao hình ảnh ngành Hải quan đối với xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp”.

Theo lãnh đạo của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cho biết, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan. Những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác hiện đại hóa trong quản lý thông qua việc triển khai Hệ thống thông quan hàng hóa tự độngVNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan vừa giảm thiểu việc tiếp xúc giữa công chức hải quan với người nộp thuế, người khai hải quan; tăng cường công tác kiểm soát TTHC và kiểm tra việc đánh giá thực hiện TTHC tại đơn vị; tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; thường xuyên rà soát và niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để cộng đồng doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.

Đến nay, Cục đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp Cục 11 thủ tục, cấp Chi cục 24 thủ tục; 100% thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, quá cảnh) được thực hiện thông qua Hệ thốngVNACCS/VCIS. Việc triển khai Hệ thống thông quan hàng hóa tự động và dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho người khai hải quan và cơ quan Hải quan mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Cụ thể, giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả quản lý, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức của công chức hải quan, nâng cao hình ảnh ngành Hải quan đối với xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, khi thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian do việc tự động hóa của Hệ thống góp phần hạ giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, người khai hải quan dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý tờ khai hải quan để chủ động sắp xếp công việc do tính minh bạch của Hệ thống.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Hải quan và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phấn đấu xây dựng Cục trở thành cơ quan Hải quan hiện đại, hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro; đẩy mạnh cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; duy trì vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các chương trình ứng dụng nghiệp vụ khác; đào tạo, phát triển đội ngũ công chức hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, thành thạo nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt. Cùng với các giải pháp trên, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại thực hiện có hiệu quả Đề án Hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin với Hải quan Campuchia tỉnh đối diện và hơn hết là phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác đối tác với doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, Cục tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, vận độngdoanh nghiệp hỗ trợ hoạt động cải cách hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục rà soát, kiến nghị với Tổng cục Hải quan bổ sung, sửa đổi những quy định còn gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Đồng thời, duy trì Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp, Tổ giải quyết vướng mắc cấp Cục và Chi cục, bố trí những công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quy định của pháp luật để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp./.

Cường Nguyễn