Hội thảo, triển lãm

Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”

4:05 sáng | 22/03/2024

Kính gửi Quý Đơn vị/ Doanh nghiệp

Thực hiện việc phát huy Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân mà Đảng ta luôn chú trọng. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI đã nêu: “Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế… Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết Đại hội XII làm rõ thêm: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng và thực hành đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, doanh nhân, người tiêu dùng và xã hội. Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, phát huy trách nhiệm với cộng đồng, tạo dựng lòng tin, sự ủng hộ của khách hàng.

Nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp trong công tác xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh bản sắc riêng, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024), Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”.

  • Thời gian dự kiến: 13h30 Ngày 14/05/2024 (thứ 3)
  • Địa điểm dự kiến: Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia để kết nối và chia sẻ tại Diễn đàn. Quý doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự tại link sau hoặc đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức trước ngày 12/05/2024 theo liên hệ sau:

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/1RQ-TwWwkrjPN4Ixt_HO75QTWLy7X5ewggeenPXRXOlA/edit

Tài liệu Diễn đàn xin tham khảo tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1m-an1I1HwkW9e5lI1L2JcbyOZ-1QfhJk?usp=drive_link

Để biết thông tin thêm xin liên hệ: Ms. Trần Thị Hoài – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân. ĐT: 0904 822 348. Emai: hthoainguyen@gmail.com