Tin nổi bật

“Hào khí Doanh nhân Việt Nam”: Lan tỏa đạo đức doanh nhân Việt

9:53 sáng | 16/03/2023

VHDN – “Hào khí doanh nhân Việt Nam” là cuộc thi sáng tác ca khúc nhằm chọn được bài hát truyền thống chung cho giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động và tổ chức. Cuộc phát động chính thức được diễn ra tại trụ sở VCCI số 9 Đào Duy Anh, Ba Đình, Hà Nội vào sáng ngày 16/03.

Chủ tịch VCCI, ông Ph Tấn Công phát biểu tại cuộc họp báo phát động cuộc thi “Hào khí doanh nhân Việt Nam”

Cuộc phát động dưới sự chủ trì của ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI; PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Chủ tịch VCCI phát biểu chia sẻ: Đây là cuộc thi được tổ chức khi đất nước trải qua gần 40 năm đổi mới. Giới doanh nhân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, có vị thế và vai trò quan trọng được khẳng định trong các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, trong Hiến pháp, luật pháp và chính sách của Nhà nước, đặc biệt là trong các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong khi hầu hết các giới, các ngành ở Việt Nam đều đã có bài hát truyền thống của mình, thì giới doanh nhân non trẻ của nước Việt Nam thời đại mới lại chưa có ca khúc truyền thống chung. Việc tổ chức thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” vừa đáp ứng nguyện vọng của giới doanh nhân, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hoá con người Việt Nam được nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Hoạt động này cũng là một nội dung quan trọng của VCCI trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam mà Đại hội toàn quốc VCCI lần thứ VII, tháng 12/2021 đã đề ra.

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban tổ chức thông tin về Thể lệ cuộc thi

Bài hát được chọn trong cuộc thi sẽ là sự cổ vũ tinh thần và xây dựng bản sắc văn hoá của giới doanh nhân nước ta trong thời kỳ thực hiện mục tiêu và khát vọng dân tộc đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó sẽ được sử dụng trong các nghi thức, sự kiện chính thức cũng như các hoạt động chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì cho rằng hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến và dấn thân… chính là chất liệu, là nguồn cảm hứng lan tỏa tới cảm xúc để các nhạc sĩ sáng tác. Mặt khác, nội dung các tác phẩm dự thi cần thể hiện được hào khí, niềm tự hào dân tộc, đồng thời cổ vũ, lan toả các giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh tiến bộ, của doanh nhân Việt Nam; khẳng định bản sắc, tinh thần sáng tạo, vượt khó, trách nhiệm xã hội, các thành tựu và đóng góp của giới doanh nhân trong xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và hiện thực hoá mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Cuộc thi sẽ góp phần lan toả và truyền cảm hứng thực hành các quy tắc đạo đức doanh nhân, góp phần vun đắp, xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam thời kỳ mới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì cho rằng hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến … chính là chất liệu, để các nhạc sĩ sáng tác

 Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trực tiếp làm Trưởng Ban Giám khảo. Với thể lệ và nguyên tắc bình chọn của cuộc thi đều phù hợp và khuyến khích tất cả các các đối tượng là nhạc sĩ, các doanh nhân và mọi người tham gia, gửi bài hát dự thi.

Giải nhất trị giá 200 triệu đồng sẽ được trao cho bài hát được chọn lựa là ca khúc truyền thống. Các giải khác đều được VCCI phổ biến rộng rãi đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi từ 17/3/2023 đến hết ngày 31/7/2023. Kết quả Cuộc thi, bài hát và các tác giả đạt giải sẽ được công bố, vinh danh tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình trìnhhttps://docs.google.com/document/d/1uXwcZitVFNqvXKhVZwpbTSFXXz9K2JJk/edit?usp=share_link&ouid=100941043921342566779&rtpof=true&sd=true

 

Nhật Mai